Austrijski penzioneri srpskog porekla moći će da se leče u Banji Koviljači

Potpisan je ugovor na osnovu koga će austrijski penzioneri srpskog porekla moći da se leče u Banji Koviljači. Dolazak prvih austrijskih penzionera na rehabilitaciju očekuje se već u avgustu ove godine.

Predstavnici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije potpisali su 22. juna 2021. Ugovor o pružanju medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korinsicima prava na penziju, Ugovor je potpisan na tri godine.

Briga austrijskog Fonda PIO o svojim osiguranicima

U Zavodu za penzijsko osiguranje Austrije smatraju da je za one koji se leče važno i da imaju uslugu na maternjem jeziku. Kako je i Vinfrid Pingera, generalni direktor ovog zavoda primetio, iako su penziju stekli u Austriji, neki austrijski penzioneri srpskog porekla nisu u potpunosti ovladali nemačkim. Za dobru rehabilitaciju, važno je obezbediti i komunikaciju na materenjem. Zato su u tom zavodu bili zainteresovani za saradnju sa srpskim rehabilitacionim centrima. U Banju Koviljaču će dolaziti austrijski penzioneri srpskog porekla.

Vinfrid Pingera je rekao da se na ovom ugovoru radilo godinama. On se raduje što će Srbi koji žive u Austriji, a koji predstavljaju najveću grupu osiguranika posle Nemaca, moći da idu na rehabilitaciju na maternjem jeziku. Uveren je da je Banja Koviljača jedna od najboljih za tu vrstu usluge.

Portal Turistički svet je u martu preneo da su četiri banjska centra u Srbiji bila u užem izboru. Austrijska komisija je procenila da centar u Banji Koviljača ispunjava sve evropske uslove za kvalitet lečenja.

Ugovor omogućava lečenje austrijskiih osiguranika, odnosno korisnika penzija u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača za oblast muskuloskeletnog sistema. Predviđeni početni kapacitet je 30 postelja. Austrijski osiguranici na rehabilitaciji će moći da ostanu tri nedelje.

Saradnja u oblasti socijalnog osiguranja sa Austrijom

Generalni direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Banji Koviljači Aleksandar Jokić smatra da je ovaj ugovor istorijski. Rekao je da je na Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača velika odgovornost da ispune ono što je potpisano. Od toga, kaže, ne zavisi samo nastavak ugovora, već i mogućnost proširenja posla i na ostale centre za rehabilitaciju u Srbiji.

Potpisivanju ugovora su prisustvovali prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zlatibor Lončar, ministar zdravlja i Dragana Kalinović, direktorka Fonda PIO.

Kisić Tepavčević je naglasila da je ovo prvi put da jedan naš rehabilitacioni centar potpisuje ugovor sa inostranim državnim penzijskim fondom.

Srbija ima izuzetne bilateralne odnose sa Republikom Austrijom na polju socijalnog osiguranja, rekla je ministarka. Sporazum o socijalnom osiguranju sa ovom državom, podsetila je, obuhvata sve grane – penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

„Kao ilustracija naše saradnje je primer iz 2020. godine, kada je austrijski nosilac osiguranja isplatio preko 128 miliona evra za korisnike prava koji žive na teritoriji Srbije, a u istom ovom periodu naš Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je isplatio više od 2,3 miliona evra za svoje korisnike koji žive na teritoriji Austrije“, rekla je Kisić Tepavčević.

Vinfrid Pingera je takođe potvrdio da je potpisivanje ugovora vrhunac odlične saradnje dve zemlje u ovoj oblasti.

Izvor i fotografija: Fond PIO