Amity: Podići svest o posebnim potrebama određenih kategorija starijih (video)

UG „Snaga prijateljstva – Amity“ objavilo je saopštenje povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Starije osobe su, pošto se pojavio COVID-19, bile izuzetno disciplinovane. Sa druge strane, nije se dovoljno vodilo računa o posebnim potrebama određenih kategorija starijih.

Ovogodišnje 30. obeležavanje 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, potpuno je drugačije u odnosu na sva prethodna. Uvek smo da sada, prethodnih 29 godina, pravili skupove i manifestacije sa učešćem velikog broja starijih osoba, kako bi promovisali aktivno starenje, skrenuli posebnu pažnju na njihove potrebe i izazove sa kojima se suočavaju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ove godine se pojavio COVID-19, pandemija koja je zahvatila ceo svet. S obzirom na veće rizike sa kojima se suočavaju starije osobe, kod nas u Srbiji, tokom vanrednog stanja u trajanju od 53 dana, primenjivane su mere kojima je, između ostalog, ograničena sloboda kretanja. Ovim merama najviše su pogođene starije osobe, čija je sloboda kretanja 35 dana bila suspendovana.

Starije osobe su bile izuzetno disciplinovane, posvećene, trudile se da svojim ponašanjem doprinesu opštoj borbi protiv virusa, i stoički se nosile sa nedostacima koji su njih i sve nas zadesili, budući da se po prvi put susrećemo sa nevoljom ovih razmera.

Posebno pogođene grupe starijih osoba

Najviše su bile pogođene osobe sa blagim kognitivnim poremećajima i osobe sa demencijom, jer nisu smele da izlaze da šetaju, što je narušilo njihovu rutinu i dodatno pogoršalo zdravstveno stanje.

U posebno teškoj situaciji bile su starije osobe koje žive same, naročito one koje imaju potrebu za tuđom negom i pomoći. Usluge socijalne zaštite u lokalnim zajednicama (pomoć u kući i dnevni boravci) bile su ili obustavljene ili su usluge pružane uz znatna ograničenja, a pružanje zdravstvenih usluga bilo je redukovano i ograničeno na urgentna stanja.

Zbog opšte zabrane kretanja, bilo je otežano pružanje pomoći i podrške starijim osobama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti od strane članova njihovih porodica i neformalnih negovatelja/ki. U domskoj zaštiti, mere su bile uglavnom restriktivne (zabrana poseta više od šest meseci, zabrana dostavljanja sezonskog voća korisnicima, zabrana novih prijema u dom).

Stariji koji žive od novčane socijalne pomoći ili sa niskim penzijama otišli su u još dublje siromaštvo, jer nisu mogli da rade da bi popravili svoj materijalni status, niti su mogli da idu da sami kupuju najeftinije namirnice, pa su neki i gladovali. Podrška starijim osobama koje su beskućnici potpuno je izostala.

Neophodno podizanje svesti o posebnim potrebama pojedinih kategorija starijih ljudi

Na lokalnom nivou, krizni štabovi su procenu potreba pojedinih kategorija stanovništva vršili bez mogućnosti uključivanja predstavnika ranjivih grupa. Zbog toga su izostale ciljane i rodno odgovorne mere usmerene na zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba ranjivih grupa, uključujući i starije osobe.

Svi ovi navedeni nedostaci mogu i treba da predstave podstrek da se uspostave šabloni na osnovu naučenih lekcija, koje treba da usmerimo na podizanje svesti o posebnim potrebama pojedinih kategorija, posebno pojedinih kategorija starijih ljudi, kako bi spremnije reagovali u vremenu sadašnjem i u slučaju budućih pandemija. Jer, bez obzira na godine starosti, svako lјudsko biće treba da ima priliku da svoj potencijal ispuni i živi u dostojanstvu i jednakosti.

Video „Starije osobe za vreme kovida“

Amity je ove godine, umesto tradicionalnog organizovanja okupljanja starijih iz više opština Srbije, u okviru Programa Kancelarije za ljudska i manjinska prava: „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2020. godinu“, pripremio video-materijal

Fotografija iz videa UG Amity „Stariji ljudi i COVID 19“