Početna Magazin Godine Alimentacija od penzije – i za punoletnu decu

Alimentacija od penzije – i za punoletnu decu

Alimentacija od penzije – i za punoletnu decu

Fond PIO ne odlučuje o isplatama za koje postoji sudska odluka i dok se ona ne promeni „skidanje” novca ide po automatizmu, piše Politika. Da li se i plaćanje alimentacije nastavlja nakon punoletstva ili dok sud ne naredi drugačije?

Naime, Politici se obratio jedan čitalac koji sudskom zabranom osam godina od penzije plaća alimentaciju, ali je zatim u Fondu PIO saznao da ovo ne prestaje ni sa punoletstvom deteta, gde su mu rekli da oni isključivo postupaju po odluci suda i da će dok sud ne kaže drugačije nastaviti da mu odbijaju od penzije.

Ovaj otac, međutim, tvrdi da Fond na to nema prava, jer je penzija njegovo lično i stečeno dobro i odbija da mu se ubuduće deo penzije preusmerava na izdržavanje, jer on dobro zna „da je prema porodičnom zakonu 18 godina gornja granica do kada roditelj ima obavezu da izdržava dete”.

U PIO fondu su Poltici rekli da u situaciji kada se penzioneru sprovodi sudska zabrana na deo penzije po osnovu alimentacije, obaveza izdržavanja maloletnog deteta utvrđena sudskom presudom, postoji dok dete ne navrši 18 godina. Ukoliko, međutim, postoje razlozi za nastavak izdržavanja, punoletno dete mora, po zakonu, da podnese tužbu sudu sa dokazima da se nastavi izdržavanje do najviše 26 godina.

To je u slučaju ako dete nastavlja s redovnim školovanjem i posle sticanja punoletstva ili je nesposobno za rad, a nema sredstava za život. U tom slučaju ono po zakonu može da bude izdržavano i kao punoletno, o čemu odlučuje sud, na inicijativu davaoca izdržavanja.

Dakle, onaj ko plaća alimentaciju i izdržava dete, mora da se obrati sudu i da pokrene postupak ukidanja prvobitne odluke suda kojom je bio obavezan da daje izdržavanje do 18. godine.

Fond PIO neće obustaviti isplatu po osnovu alimentacije sve dok ne dobije novo rešenje suda. Nakon dobijanja rešenja nadležnog suda, Fond postupa po važećoj sudskoj odluci i nastavlja da odbija iznos alimentacije od penzije roditelja, koji je utvrđen sudskom presudom.

U ovom slučaju izdržavalac deteta ne može od Fonda da traži isplaćene iznose alimentacije za period od punoletstva do donošenja nove presude, jer je Fond obavezan da postupa po sudskim odlukama.

Propisi nalažu da dete koje nastavlja redovno školovanje može do 26. godine da računa na pomoć onog ko ga izdržava. Čak i ako dete pre 26. godine završi redovno školovanje onaj ko ga izdržava ima obavezu da to čini do tada.

Penzioner koji plaća izdržavanje ne može očekivati da se PIO fond sam obrati sudu i zatraži da se nekom penzioneru obustavi umanjena isplata, već to mora sam penzioner da učini.

Na čiji račun ide novac – deteta ili (bivšeg) staratelja?

Međutim, već u komentarima na ovaj tekst u Politici, jedan čitalac, potpisan kao “sudija Milanović” podseća da alimentacija nije isto što i “izdržavanje punoletnog deteta”, jer se alimentacija plaća roditelju koji je određen za staraoca, a zatim bi uplate, ukoliko se nastavljaju, trebalo da idu na račun deteta koje je postalo punoletno:

– Ovo nije tačno. Kada je u pitanju maloletno dete novac se uplaćuje roditelju sa kojim dete živi kao njegovom staraocu. U svakoj presudi u dispozitivu je navedeno da se obavezuje “xy” da na ime izdržavanja svog maloletnog deteta plaća roditelju koji je određen za staraoca određeni iznos novca na ime alimentacije – i dodaje:

– U istoj toj presudi je naveden datum rođenja deteta i pravnici u PIO Fondu treba da izvrše uvid u presudi i da po datumu rođenja deteta utvrde kada ono puni 18 godina jer tada postaje punoletno i da da nalog svojoj platnoj službi da primaocu penzije obustavlja iznos naveden u toj presudi do tog i tog datuma kada dete postaje punoletno.

– Znači, dok je dete maloletno novac se uplaćuje na račun roditelja sa kojim dete živi i koje je sud odredio za staraoce. Posle 18. godine deteta ne može se novac više uplaćivati na račun majke ili oca jer dete kao punoletna osoba nema staraoca. PIO Fond je pogrešno nastavio da uplaćuje novac na račun majke i penzioner ima pravo da traži povraćcaj tog novca – zaključuje komentator.

Ceo tekst i ostale komentare možete čitati na sajtu Politike.