Magazin Godine Srbija

Akreditovano još 38 domova zdravlja

Sa 38 ustanova koje su danas dobile sertifikate o akreditaciji, u Srbiji, od 150 ustanova primarne zdravstvene zaštite, 80 ima akreditaciju

Danas su domovi zdravlja u Srbiji, njih 38, dobili sertifikate o akreditaciji. Samo tri ustanove: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu i domovi zdravlja Palilula i Nova Varoš, dobili su sertifikate na sedam domova. Najveći broj – 31 ustanova, dobio je sertifikate na tri godine, a četiri na godinu dana.

Ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović, koja je uručila predstavnicima ustanova sertifikate, izjavila je, kako prenosi Blic, da je zadovoljna učinkom kada su u pitanju akreditacije domova zdravlja jer je do sada 80 od 158 ustanova primarne zdravstvene zaštite dobilo sertifikate o akreditaciji.

Snežana Manić, direktorka Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Srbiji, naglasila je da je pored 80 domova zdravlja, i 15 bolnica i kliničkih centara dobilo akreditaciju. Da bi se izjednačio kvalitet pružene zdravstvene zaštite, postoji težnja, kaže, da se i privatne zdravstvene ustanove uključe u postupak akreditacije.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija