Umetnost u borbi protiv ejdžizma

Cilj projekta „Age Against the Machine“ je povećanje svesti, znanja i interesovanja u vezi sa starenjem i položajem starijih osoba u savremenom društvu. Baviće se temom ejdžizma, odnosno borbom protiv starosne diskriminacije i nasilja nad starijim osobama.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografije. V. Veličković

Ejdžizam“ je poslednja društveno prihvatljiva predrasuda. Sveprisutan je i pogađa osobe svih uzrasta. Posledice ejdžizma su ozbiljne i imaju negativan uticaj na zdravlje, dobrobit i ljudska prava. Ejdžizam se odnosi na stereotipe (kako mislimo), predrasude (kako se osećamo) i diskriminaciju (kako se ponašamo) prema drugima ili sebi na osnovu starosti.

Ejdžizam može biti intrapersonalni usmeren ka samom sebi, interpersonalni usmeren ka drugim ljudima, ali i strukturalni. Na globalnom nivou, jedna od dve osobe ima umerene ili visoko zatupljene „ejdžističke“ stavove prema starijim osobama. U Evropskom socijalnom istraživanju jedna od tri osobe iskusila je ejdžizam. U Evropi mlađi ljudi više prijavljuju i prepoznaju „ejdžizam“ od drugih starosnih grupa.

Ejdžizam ostaje nevidljiv uprkos svojim negativnim posledicama, ali se protiv njega treba boriti kroz promenu javnih politika, kroz obrazovanje formalno i neformalno, istraživanja, kao i međugeneracijske aktivnosti.

Crveni krst Srbije je odlučio da se bori protiv ejdžizma na jedan drugi način – aktivistički i uz pomoć umetnosti.

Age Against the Machine

S tim u vezi, od 10. aprila 2024. goinde počela je realizacija projekta pod nazivom „Age Against The Machine“. Ovaj projekat će Crveni krst Srbije realizovati u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“. Opšti cilj projekta „Age Against The Machine“ je povećanje svesti, znanja i interesovanja građana/ki kao i donosilaca odluka u vezi sa starenjem i položajem starijih osoba u savremenom društvu.

Projekat će se baviti temom ejdžizma, odnosno borbom protiv starosne diskriminacije i nasilja nad starijim osobama. Takođe ima za cilj da stvori međunarodnu mrežu od pet gradova koji će javno zagovarati borbu protiv ejdžizma, koristeći kombinaciju različitih participativnih primenjenih pozorišnih metodologija.

Кroz projekat „Age Against The Machine“ posebno će se istražiti i preispitati postojeće diskriminatorne prakse koje postoje i koje su usmerene na starije građane/ke u različitim oblastima i fazama života. Poseban akcenat biće stavljen na starije žene.

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa Evropske komisije CERV – Mreža gradova, sa partnerima iz Danske, Portugalije, Italije, Poljske i Holandije. U okviru projekta planirano je ukupno 12 aktivnosti u koje spada jedan početni trening u Novom Sadu za mentore i koordinatore na projektu, pet festivala „Age Against The Machine“ u gradovima projektnih partnera (Holstebro, Кuneo, Evora, Goljenov, Novi Sad), jedna konferencija i pet premijera pozorišnih predstava sa zajednicama u državama projektnih partnera (Poljska, Srbija, Portugalija, Danska, Italija) počev od novembra 2024. do novembra 2025. godine.

Nataša Todorović i Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije biće ekspertska podrška svim partnerima u istraživačkom procesu u vezi sa temama ejdžizma, koje se odnose na različite oblike strukturalne diskriminacije. To uključuje i preispitivanje postojećih zakonskih regulativa u Evropi i partnerskim zemljama. Tokom projekta biće pilotiran i novi upitnik o ejdžizmu.

Кroz interaktivan, kreativan pristup i međugeneracijsku solidarnost, projekat će pokušati da skrene pažnju na ćinjenicu da je potrebno da redefinišemo naš odnos prema starijim osobama i da svako može da bude faktor promene, a kroz umetnost i pozorište možemo da dopremo do većeg broja ljudi različitih generacija.