Dušan Savićević, andragog

Dušan Savićević, andragog

Profesor doktor Dušan Savićević, osnivač Grupe za andragogiju Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta…

Profesor doktor Dušan Savićević (rođen 1926. godine, Vitasojevići, Crna Gora – preminuo juna 2015. godine), jedan je od vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti andragogije. 
Pored mesta predavača na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Grupe za andragogiju, bio je i gostujući predavač na fakultetu Simon Rodrigez na Univerzitetu Venecuele (Universidad Nacional Experimental Simón Rodriguez), Univerzitetu Viskonsin, Medison, SAD, (University of Wisconsin–Madison) i Narodnom univerzitetu u Pekingu, Kina.
Učestvovao je u brojnim timovima za reformu obrazovanja u Srbiji i svetu, autor je preko 20 knjiga i preko 300 članaka u domaćim i svetskim časopisima. Godine 2006. uvršten je u Evropsku klasu Kuće slavnih Međunarodnog društva za obrazovanje odraslih IACE Hall of Fame, Univerziteta u Oklahomi (University of Oklahoma).
U julu 2012. godine Klub studenata andragogije snimio je 45 minutni dokumentarni film Dušan Savićević.