Početna Magazin Godine 400 tona farmaceutskog otpada ide u Austriju

400 tona farmaceutskog otpada ide u Austriju

Srbija još uvek nema postrojenja za uništavanje farmaceutskog otpada, kao što su na primer lekovi kojima je istekao rok upotrebe, pa se nagomilana količina potencijalno opasnog materijala sprema na put u Austriju.

Godišnje u Srbiji nastaje oko 130 tona ove vrste otpada ako se tu ubroje i citotoksični i citostatički lekovi, koji se u knjigama zapravo vode kao zasebna vrsta otpada. 
Decenijama prisutan problem dodatno je pogoršan donacijama lekova 1999. godine tokom bombardovanja jer je većina njih bila pred istekom roka trajanja, kažu u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine za Politiku.
Od pre nekoliko godina apoteke su u obavezi da zaključe ugovor sa preduzećima licenciranim za sakupljanje, transport i izvoz farmaceutskog otpada.
Njima je propisima zadato i da ga primaju od građana, kako bi se izbeglo da se on taloži po ormarima domaćinstava ili da ga ukućani bacaju u kontejnere, pa čak i kanalizaciju.
Ali, malo apotekarskih ustanova je obaveštavalo građane da mogu da im predaju takav otpad. Drugim rečima, postarali su se da im takav teret uopšte i ne zapadne. Razlog tome je što regulativa nije odredila ko bi, nakon što ga apoteka primi, morao da plati zbrinjavanje farmaceutskog otpada.
U pripremi je novi zakon o upravljanju otpadom, koji će biti usaglašen sa poslednjim direktivama Evropske unije. Radna grupa će predložiti i preciznije propisivanje načina i postupka finansiranja zbrinjavanja farmaceutskog otpada, naročito lekova sa isteklim rokom trajanja koji se prikupe od građana.
Ministarstvo ne otkriva koje rešenje za finansiranje tog zadatka će ući u nacrt novog zakona – da trošak podmire proizvođači lekova, zavisno od udela koji imaju na tržištu, ili građani, koji bi taj ceh plaćali preko komunalnih računa.