Magazin Godine Srbija

25 od preko 6.500 lekara dobilo ocenu 10

Samo 25 lekara, od 6.681 izabranih lekara u Srbiji, dobilo je najvišu ocenu prema poslednjem vrednovanju rada Repubičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Portparol RFZO-a Sanja Mirosavljević objašnjava da se prilikom ocenjivanja gleda koliko izabrani lekar ima pacijenata, obavljenih preventivnih pregleda, racionalnost i efikasnost. 
Prosečna ocena za lekare opšte medicine, ginekologe, pedijatre i stomatologe bila je oko pet. Od 3.745 lekara opšte medicine nijedan nije dobio desetku, a mnogi su ostali ispod petice, što podrazumeva smanjenje plate.
Plaćanje lekara po kapitacionoj formuli – po učinku, počelo je da se primenjuje od 1. oktobra prošle godine. Za one lekare koji su na poslednjoj proveri dobili ocenu 5, plata ostaje nepromenjena kao i pre uvođenja plaćanja po učinku.
Mesečna primanja biće manja za sve one koji su dobili niže ocene od petice i obrnuto, svi koji su dobili više ocene od petice dobiće veće plate. Za lekare koji su ocenjeni maksimalnom ocenom, plata se uvećava za 3,88 odsto, a isto toliko se umanjuje za one koji su dobili najnižu ocenu. Očenjivanje lekara obavlja se kvartalno, ove ocene se odnose na rad lekara za prvi kvartal ove godine. Na osnovu tih ocena će se obračunavati plate lekara u julu, avgustu i septembru.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija