Magazin Godine Srbija Zdravlje

Zakazivanje pregleda olakšano za neke grupe pacijenata po novim instrukcijama ministarstva zdravlja

Sve osobe sa invaliditetom, njihove roditelje ili staratelje, kao i obolele od pojedinih teških hroničnih bolesti, zdravstvene ustanove trebalo bi ubuduće da primaju i sa uputima bez zakazanog termina, i to što je brže moguće, piše B. Radivojević za Novosti.

Uputstvo da se odmah primaju na preglede odnosi se na decu sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, decu obolelu od epilepsije, autistične osobe, osobe sa mentalnom retardacijom, obolele od cerebralne paralize i sa sličnim deformitetima, obolele od retkih bolesti, slepe i slabovide, gluve i nagluve, psihijatrijske pacijente. Zatim na roditelje, staratelje ili hranitelje navedene populacije, žrtve nasilja, trgovine ljudima, samohrane roditelje, osobe koje su smeštene u sigurne kuće, ratne vojne invalide.

To je nova instrukcija Ministarstva zdravlja, koja bi trebalo da se primenjuje u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), putem kojeg se, tamo gde je uveden, zakazuju pregledi na sva tri nivoa zdravstvene zaštite: primarnom, sekundarnom i tercijarnom.

Ministarstvo zdravlja preporučilo je ambulantama, domovima zdravlja i bolnicama poseban režim za prijem ugroženih kategorija stanovništva, na inicijativu grupe građana.

– Problem na koji smo ukazali rešen je za samo dva dana i već imamo informacije da ljudi uspevaju po novoj instrukciji Ministarstva zdravlja da ostvare to svoje pravo u praksi, a nadamo se da će zaživeti u svim zdravstvenim ustanovama – kaže Dragica Maksimović iz Inicijative građana za sistematsko rešavanje problema teško bolesne dece.

– Ranije su nas vraćali iz domova zdravlja i bolnica sa uputom bez termina, jer trijažu rade medicinske sestre, a sad se taj odnos menja. Institut za majku i dete, recimo, dao je termine za pacijente sa posebnim potrebama koji iz nemedicinskih razloga ne mogu da čekaju pregled. Meni su u Institutu za rehabilitaciju u Sokobanjskoj, gde su termini popunjeni za dva meseca, samo na pomen da sam majka deteta sa posebnim potrebama već za ponedeljak zakazali rehabilitaciju.

DVA-TRI DANA, ILI ODMAH

U KOL-CENTRU, koji je osnovalo Ministarstvo zdravlja, kažu da se u Beogradu, gde je skoncentrisano najviše zdravstvenih ustanova, dnevno ostvari više od 2.500 pregleda na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Hitni pacijenti se i u domovima zdravlja i u bolnicama primaju odmah, dok se ostalima pregledi na primarnom nivou zakazuju za dva, tri radna dana, tvrde u kol-centru, a specijalistički koje zakazuju izabrani lekari uglavnom u zakonskom roku od 30 dana. Klinički centar Srbije, recimo, za mart je dao 43.900 pregleda za pacijente koji dolaze sa nižih nivoa zaštite, i oko 30.000 termina za interkliničke preglede u okviru KCS. KBC “Zvezdara” otvorio je 9.230 termina za mart, KBC “Dr Dragiša Mišović” 7.612…


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

1 Comment

Click here to post a comment
  • Za pacijente koji ne pripadaju ovoj grupi koja po hitnom postupku mora biti primljena na lečenje, je u praksi zakazivanje od strane izabranog lekara kod specijalističkih grana, sasvim drugačije i mnogo teže i komplikovanije, nego što se u Ministarstvu zdravlja misli.
    Naime, ako molrate da odete na pregled kod specijaliste u nekom drugom gradu, tj. drugoj ustanovi, prema uputstvu Ministarstva, takav pregled vam kompjuterski zakazuje vaš izabarni lekar opšte medicine. Trebalo bi da može da zakaže pregled kad odete kod njega na redovni ili po potrebi pregled. No, šta se dešava. Specijalističke službe kažu pregledi se mogu zakazati od prvog do petog u mesecu, za tekući mesec. Odete kod svog lekara prvog u meseci, on zaključi da vam je neophodan specijalistički pregled u drugoj ustanovi, jer ga u tom Domu zdravlja nema, Pokuša kumpjuterski da vam zakaže specijalistički pregled. Medjutim, ne uspeva. U komjuteru te ustanove gde ste opredeljini za lečenje mrežom zdravstvsnih ustanova, nema imena nijednog specijaliste iz te grane. Odete drugog, trećeg ili četvrtog u mesecu, vaš lekar i dalje ne nalaze ni jedno ime specijaliste iz te grane kod koga trebate otići na pregled. Tek petog u mesecu i to u ranim jutarnjim časovima, morate biti medju prvim pacijentima , u kompjuteru se pojave imena specijaliste kod koga treba da odete. Ako ta ustanova pokriva specijalističkim pregledima, nekoliko opština kao što je u Pomoravskom okrugu koja ima tri opšte bolnice, a u drugim okruzima na istgoku i jugu Srbije, verejuem još gore. Pošto su naši izabrani lekari “provalili” ovu foru, petog u mesecu vam kažu da dodjete što ranije da bih vam zakazao spec.pregled. Ali vraga, dok dodjete na red, iz drugih opština lekari su već zakazali svojim pacijentima kod te specijalističke službe preglede i popunili čitavm taj mesec. Za vas nama mesta. Komjuter neće da primi zakazivanje jer je popunjen čitav mesec. I tako vam prodje mesec dana zakašnjenja lečenja. Sledeći mesec u najvećem broju slučajeva se ponovi ista priča. Pa ste već dva meseca izgubili na vremenu potrebnom za blagovremeno lečenje. To će vam se desiti i trećeg meseca. Dokle god, vaš izabrani lekar, svojom upornošću petog u mesecu, odmah ujutru kad počne da radi ne uspe da vam zakaže pregled. A dotle ? Dotle treba preživeti, ili moliti Boga da vas ne uvrsti u svoj spisak za onaj svet.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija