Početna Magazin Godine Zakazivanje pregleda olakšano za neke grupe pacijenata po novim instrukcijama ministarstva zdravlja

Zakazivanje pregleda olakšano za neke grupe pacijenata po novim instrukcijama ministarstva zdravlja

Zakazivanje pregleda olakšano za neke grupe pacijenata po novim instrukcijama ministarstva zdravlja

Sve osobe sa invaliditetom, njihove roditelje ili staratelje, kao i obolele od pojedinih teških hroničnih bolesti, zdravstvene ustanove trebalo bi ubuduće da primaju i sa uputima bez zakazanog termina, i to što je brže moguće, piše B. Radivojević za Novosti.

Uputstvo da se odmah primaju na preglede odnosi se na decu sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, decu obolelu od epilepsije, autistične osobe, osobe sa mentalnom retardacijom, obolele od cerebralne paralize i sa sličnim deformitetima, obolele od retkih bolesti, slepe i slabovide, gluve i nagluve, psihijatrijske pacijente. Zatim na roditelje, staratelje ili hranitelje navedene populacije, žrtve nasilja, trgovine ljudima, samohrane roditelje, osobe koje su smeštene u sigurne kuće, ratne vojne invalide.

To je nova instrukcija Ministarstva zdravlja, koja bi trebalo da se primenjuje u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), putem kojeg se, tamo gde je uveden, zakazuju pregledi na sva tri nivoa zdravstvene zaštite: primarnom, sekundarnom i tercijarnom.

Ministarstvo zdravlja preporučilo je ambulantama, domovima zdravlja i bolnicama poseban režim za prijem ugroženih kategorija stanovništva, na inicijativu grupe građana.

– Problem na koji smo ukazali rešen je za samo dva dana i već imamo informacije da ljudi uspevaju po novoj instrukciji Ministarstva zdravlja da ostvare to svoje pravo u praksi, a nadamo se da će zaživeti u svim zdravstvenim ustanovama – kaže Dragica Maksimović iz Inicijative građana za sistematsko rešavanje problema teško bolesne dece.

– Ranije su nas vraćali iz domova zdravlja i bolnica sa uputom bez termina, jer trijažu rade medicinske sestre, a sad se taj odnos menja. Institut za majku i dete, recimo, dao je termine za pacijente sa posebnim potrebama koji iz nemedicinskih razloga ne mogu da čekaju pregled. Meni su u Institutu za rehabilitaciju u Sokobanjskoj, gde su termini popunjeni za dva meseca, samo na pomen da sam majka deteta sa posebnim potrebama već za ponedeljak zakazali rehabilitaciju.

DVA-TRI DANA, ILI ODMAH

U KOL-CENTRU, koji je osnovalo Ministarstvo zdravlja, kažu da se u Beogradu, gde je skoncentrisano najviše zdravstvenih ustanova, dnevno ostvari više od 2.500 pregleda na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Hitni pacijenti se i u domovima zdravlja i u bolnicama primaju odmah, dok se ostalima pregledi na primarnom nivou zakazuju za dva, tri radna dana, tvrde u kol-centru, a specijalistički koje zakazuju izabrani lekari uglavnom u zakonskom roku od 30 dana. Klinički centar Srbije, recimo, za mart je dao 43.900 pregleda za pacijente koji dolaze sa nižih nivoa zaštite, i oko 30.000 termina za interkliničke preglede u okviru KCS. KBC “Zvezdara” otvorio je 9.230 termina za mart, KBC “Dr Dragiša Mišović” 7.612…