Početna Magazin Godine Društvo Velika Britanija: Daju li političari i mediji realnu sliku društva?

Velika Britanija: Daju li političari i mediji realnu sliku društva?

Kraljevsko društvo za statistiku Velike Britanije u svom istraživanju javnog mnjenja otkrilo je nesrazmeru onoga kako Britanci vide svoju državu i realnosti o kojoj govore statistički podaci.

Naime, velika većina smatra da je kriminal u stalnom porastu, a zapravo je za 54 odsto manji u 2012. godini nego što je bio u 1995. godini. Precenjeno je i viđenje prevara socijalnog osiguranja i to čak 34 puta (24 odsto u odnosu na realnih 0,7 odsto).
Kada je trebalo da izaberu sa liste strategije vlade koje bi donele najveće uštede u budžetu trećina je rekla da bi to bilo ograničavanje socijalne pomoći na 26.000 funti godišnje (realno 290 miliona funti), a tek šestina da bi to bilo produženje starosne granice za penziju na 66 godina za muškarce i žene (realno 5 milijardi funti). 
Preko četvrtine misli da su donacije drugim zemljama u dva ili tri najveća pojedinačna troška države, i više je odabralo ovu opciju nego penzije (u stvarnosti 74 puta više od donacija) i obrazovanje (u stvarnosti 51 put više). Takođe, većina stanovništva smatra da je 24 odsto stanovnika u Britaniji muslimani iako je u stvarno oko pet odsto. Čak i procena imigranata prevazilazi realno stanje za dva do tri puta.