Početna Magazin Godine Penzija Uslovi za penziju 2019. godine: Starosne, prevremene, porodične penzije za muškarce i žene (VIDEO)

Uslovi za penziju 2019. godine: Starosne, prevremene, porodične penzije za muškarce i žene (VIDEO)

Uslovi za penziju 2019. godine: Starosne, prevremene, porodične penzije za muškarce i žene (VIDEO)

Penzin je pripremio za vas izvode iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se odnose na uslove za penzionisanje u 2019. godini, i to: sve članove i stavove zakona koji se odnose na odlazak u starosnu ili prevremenu penziju, na porodične penzije za muškarce i za žene, kao i na penzije za one koji su radili na radnim mestima sa beneficiranim radnim stažom.

Pogedajte i uslove za penzionisanje od 2016-2018. godine:

Vaša podrška nam mnogo znači – Lajkujte Penzin na Fejzbuku!

Napomena: Navedeni uslovi su iz aktuelnog Zakona o PIO. Molimo čitaoce da budu oprezni kada prave srednje i dugoročne životne planove jer se zakoni u međuvremenu lako promene. U smislu penzije, mi u Penzinu ne bismo se iznenadili da starosna granica za odlazak u penziju u narednih 5 godina bude pomerena na 67 godina, ili ako bi nastala neka druga slična promena koja bi potpuno poremetila nade, očekivanja i planove onima koji žele da se penzionišu.

Iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

VI Uslovi za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
1. Starosna penzija

Član 19
Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju:
1) kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja;
2) kad navrši 45 godina staža osiguranja.

Član 19a
Izuzetno od člana 19. tačka 1) ovog zakona, osiguranik žena koja navrši najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:
2) u 2019. godini, 62 godine i šest meseci života;

1a Prevremena starosna penzija

Član 19b
Osiguranik stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života.

Član 19v

Izuzetno od člana 19b ovog zakona, osiguranik stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši:

u 2019. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci života (muškarac), odnosno 38 godina i šest meseci staža osiguranja i 57 godina života (žena);

VIII Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
1a Prevremena starosna penzija

Član 70a
Visina prevremene starosne penzije određuje se na isti način kao i visina starosne penzije, s tim što se iznos tako određene penzije trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih 65 godina života.

Član 70b
Izuzetno od člana 70a ovog zakona, osiguraniku ženi se prevremena starosna penzija određuje na način kako se određuje starosna penzija, s tim što se iznos te penzije trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih:

u 2019. godini, 62 godine i šest meseci života;

Član 74[s4]
Izuzetno od člana 25. stav 1. ovog zakona, osiguraniku ženi uvećava se staž osiguranja za određivanje visine starosne penzije, kao i staž osiguranja i penzijski staž za određivanje visine invalidske penzije, i to:

u 2019. godini, za 8%;

6. Određene kategorije osiguranika
Član 42
Osiguranici – zaposleni koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju…
Član 43
Osiguranik iz člana 42. tač. 1) do 6) ovog zakona, kome prestane zaposlenje s pravom na penziju pre ispunjenja uslova iz člana 19. ovog zakona, stiče pravo na starosnu penziju ako je navršio najmanje 55 godina života i 25 godina staža osiguranja, od čega najmanje 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u organu iz člana 42. ovog zakona.
Osiguranik iz člana 42. tačka 7) ovog zakona, kome prestane zaposlenje s pravom na penziju pre ispunjenja uslova iz člana 19. ovog zakona, stiče pravo na starosnu penziju ako je navršio najmanje 60 godina života i 25 godina staža osiguranja, od čega najmanje 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u organu iz člana 42. ovog zakona.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, i člana 19. ovog zakona, profesionalno vojno lice stiče pravo na starosnu penziju i to:
1) podoficir i oficir do čina pukovnika kad navrši 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života;
2) oficir čina pukovnika kad navrši 40 godina penzijskog staža i najmanje 54 godine života.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, i člana 19. ovog zakona, policijski službenici – pripadnici specijalnih jedinica policije, pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima, stiču pravo na starosnu penziju kad navrše najmanje 53 godine života i 20 godina efektivno provedenih na tim poslovima.

Član 43a
Izuzetno od člana 43. stav 1. ovog zakona, osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:

u 2019. godini, najmanje 55 godina života i 23 godine i šest meseci staža osiguranja od čega najmanje 13 godina i šest meseci efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

Izuzetno od člana 43. stav 3. ovog zakona, osiguranik koji navrši 25 godina staža osiguranja, od čega najmanje 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u organu iz člana 42. ovog zakona, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:

u 2019. godini, 59 godina i četiri meseca života;

Član 22[s6]
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine, osim odredaba čl. 14. do 17. ovog zakona, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona i odredbe člana 9. ovog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2032. godine.

penzin-fejzbuk-naslovna-slajder