Početna Magazin Godine Tri pitanja koja treba postaviti lekaru

Tri pitanja koja treba postaviti lekaru

Postavljenjem tri jednostavna, posebno osmišljena pitanja, pacijenti mogu da dobiju kvalitetnije informacije od lekara i da učestvuju u donošenju odluka o najboljoj terapiji

Lekari bi trebalo da svojim pacijentima daju prilagođene informacije o njihovom zdravstvenom stanju i načinima lečenja, i da ih obaveste o različitim opcijama. Obezbeđivanje pouzdane i tačne informacije jeste važan deo visokokvalitetne brige koja je okrenuta pacijentu jer omogućava pacijentima aktivniju ulogu u donošenju odluka o tretmanu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Pošto komunikacija između pacijenata i lekara često nije na zadovoljavajućem nivou, tim naučnika sa Sidnejskog univerziteta predvođeni sa Heder Šeferd sproveo je istraživanje kako bi ustanovili da li bi postavljanjem tri posebno osmišljena pitanja pacijenti dobili potpunije informacije od lekara.

Ova pitanja imaju za cilj da podstaknu dobijanje minimalno potrebnih podataka za donošenje odluka. Dve osobe su posetile 36 lekara opšte prakse. Jednoj nisu date nikakve instrukcije, a druga je naučena da lekarima postavi tri pitanja:

  1. Koje su moje opcije?
  2. Koje su moguće koristi i štete ovih opcija?
  3. Kolika je verovatnoća da svaka od ovih opcija bude korisna ili štetna?

Pokazalo se da je osoba koja je postavljala ova tri pitanja dobila preciznije informacije, kao i da ona imaju moćan uticaj na komunikaciju sa lekarima. Ona ih podstiču da pacijente više uključe u donošenje odluka. Pacijenti su dobili kvalitetnije informacije o terapeutskim opcijama i o njihovim prednostima i manama, a da se, pri tom, dužina konsultacija nije povećala.

Promovisanjem pristupa koji je okrenut pacijentu i zajedničkom donošenju odluka, smatra ovaj australijski naučni tim, ova jednostavna pitanja mogu postati zamajac za praksu zasnovanu na svedočenju pacijenata koja bi pomogla lekarima da donose bolje odluke zajedno sa pacijentima, ojačaju komunikaciju između lekara i pacijenata i poboljšaju sigurnost i kvalitet zdravstvene nege.

Eventualna odluka na promociji ovakvog pristupa je na zdravstvu. Mi vam predlažemo da sledeći put kada razgovarate sa lekarom probate da na ovaj način dobijete što potpunije informacije. Jednostavno je, a radi se o vašem zdravlju. Imate pravo da znate.