• Lovćenska 7, Subotica
  • 24106 Subotica
  • tel: 024 534 250

  • mob: 063 1868 165

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: