Pansion za stara lica Holiday House

  • Stara Lipovica 170, Barajevo
  • 11460 Barajevo
  • tel: 011 2379 536

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: