Pansion za stara lica Holiday House

Pansion za stara lica Holiday House

  • Stara Lipovica 170, Barajevo

  • 11460 Barajevo

  • tel: 011 2379 536

  • mob: 064 1408 998

  • mob: 065 2213 238

  • email: pansionzastare@gmail.com

  • web: www.pansionholidayhouse.com

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: