UGC Beograd – Stacionar Diljska

UGC Beograd – Stacionar Diljska

  • Diljska 2, Karaburma

  • 11060 Beograd – Palilula

  • tel: 011 2784 234

  • tel: 011 2774 156

  • email: diljska@ugcb.rs

  • web: www.ugcb.co.rs

  • Upravnica: Olga Nikolić

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: