UGC Beograd – Dom Karaburma

UGC Beograd – Dom Karaburma

  • Plješevička 2, Karaburma

  • 11060 Beograd – Palilula

  • tel: 011 2762 331

  • tel: 011 2763 068

  • tel: 011 3290 396

  • email: karaburma@ugcb.rs

  • web: www.ugcb.co.rs

  • Upravnica: Danijela Vujović

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: