Specijalistička lekarska ordinacija Baltis

  • Matije Gupca 69, Sombor
  • 25101 Sombor
  • tel: 025 27 552

  • mob: 069 725 246
  • email: uriemese@gmail.com