Poliklinika Pekić

  • Grčkoškolska 3, Novi Sad
  • 21101 Novi Sad
  • tel: 021 525 261

  • tel: 021 426 555
  • mob: 064 1121 685