GC Novi Sad – Klub Radnički

  • Braće Mogin 2, Novi Sad
  • 21113 Novi Sad
  • tel: 021 518 286