GC Novi Sad – Dnevni boravak za stare

GC Novi Sad – Dnevni boravak za stare

  • Bate Brkića 17, Novi Sad

  • 21137 Novi Sad

  • tel: 021 4889 512

  • email: gerontns@neobee.net

  • web: www.gerontns.rs

  • Rukovodilac: Nikola Petrašković

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: