GC Novi Sad – Klub Novo naselje

  • Bate Brkića 17, Novi Sad
  • 21137 Novi Sad
  • tel: 021 4889 400