GC Novi Sad – Klub 23. oktobar

GC Novi Sad – Klub 23. oktobar
  • Pariske komune 44, Novi Sad
  • 21101 Novi Sad
  • tel: 021 6331 530