GC Novi Sad – Klub Grozda Gajšin

  • Njegoševa 24, Novi Sad
  • 21101 Novi Sad
  • tel: 021 451 886