GC Novi Sad – Klub Ivo Andrić

  • Narodnog fronta 71, Novi Sad
  • 21102 Novi Sad
  • tel: 021 466 430