• I ustanka 31, Subotica
  • 24000 Subotica
  • tel: 024 687 250

  • tel: 024 541 200
  • Direktorka: Livia Biro

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: