Dom za penzionere i stara lica Homoljski raj – Požarevac

Dom za penzionere i stara lica Homoljski raj – Požarevac

  • Ilije Gojkovića 5, Požarevac

  • 12000 Požarevac

  • tel: 012 555 301

  • mob: 063 209 040

  • web: www.homoljskiraj.co.rs

  • Direktorka: Slađana Milosavljević Marić

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: