Dom za penzionere i stara lica Homoljski raj – Požarevac

  • Ilije Gojkovića 5, Požarevac
  • 12000 Požarevac
  • tel: 012 555 301

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: