Dom zdravlja Batočina

Dom zdravlja Batočina
  • Milosava Miloševića 1, Batočina

  • 34227 Batočina

  • tel: 034 6842 245

  • email: dzbatocina@nadlanu.com

  • web: www.dzbatocina.rs