Početna Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Ознака: <span>Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva</span>

Чланак
Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Ovim zakonom uređuju se vrste i sadržina zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, lica ovlašćena za vođenje zdravstvene dokumentacije i upisivanje podataka, rokovi za dostavljanje i obradu podataka, način raspolaganja podacima iz medicinske dokumentacije pacijenata koja se koristi za obradu podataka, obezbeđivanje kvaliteta, zaštite i čuvanja podataka, kao i druga pitanja od značaja...

Pročitaj više