ambulatne

DZ Palilula – Zdravstvena stanica Borča I

Ivana Milutinovića 10, Borča 11211 Beograd – Palilula tel: 011 3324 578 opšta praksa tel: 011 2722 647 ginekologija tel: 011 2722 643 kućna nega/interno tel: 011 2722 652 polivalentna patronaža tel: 011 2722 649 stomatolog web: www.dzpalilula.org.rs