Finansije i lične finansije Foto albumi

Svetska banka i starenje stanovnika planete

Slika: Svetska banka

Svetska banka dugo je za klijente imala siromašne zemlje sa povoljnom domografskom strukturom stanovništva. Sada se to ubrzano menja.

Na sajtu Odeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i društvena pitanja (DESA), tj. Ekonomskog i društvenog saveta UN (ECOSOC), u poglavlju o aktivnostima i poziciji Svetske banke po pitanju starenja stanovništva na planeti, kaže se da je Banka do sada imala “ograničenu ali važnu ulogu po pitanjima starenja kod zemalja-klijenata”.

Međutim, s obzirom da su klijenti Svetske banke decenijama bile mahom siromašnije zemlje, one do skoro i nisu imale izražen ovaj demografski problem, tako da su programi najčešće bili usmereni na probleme majki, mladih i dece.

Ipak, demografska slika se ubrzano menja u nekim zemljama Latinske Amerike i Centralne i Istočne Evrope (u zemljama u tranziciji), što je još 1994. godine rezultiralo prvim radom Banke na temu penzionih reformi u ovim zemljama, čime je i Svetska banka stupila na teren rešavanja ovih problema.

Više o ovoj temi čitajte na sajtu UN DESA-e.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija