Početna Magazin Godine Stari da plate podmlađivanje krvlju mladih na kliničkom ispitivanju

Stari da plate podmlađivanje krvlju mladih na kliničkom ispitivanju

Stari da plate podmlađivanje krvlju mladih na kliničkom ispitivanju

Istraživanja poslednjih godina ukazala su da krv mladih miševa pomaže starim miševima da regenerišu mišićno tkivo i moždane funkcije, praktično – da se podmlade. Sada, jedna kompanija traži volonterima da uplate 8.000 dolara da bi primili vakcine krvne plazme mladih osoba u prvom kliničkom istraživanju efekata ove svojevrsne parabioze* na ljudima.

*parabioza je stručan naziv za sijamske blizance bilo koje vrste, ali i za postupak kojim se dva organizma spajaju tako što njihova krv počinje da cirkuliše kao jedan organizam (testiranja su rađena mahom na miševima i primećeno je da stariji miš od ovoga profitira)

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Privatna kompanija Ambrosia iz Montereja u Kaliforniji želi da počne sa zvaničnim kliničkim ispitivanjima postupka podmlađivanja injekcijama koje će sadržati krv tinejdžera, a osobe koje bi da učestvuju treba da plate (Young Donor Plasma Transfusion and Age-Related Biomarkers).

Za taj novac, svaki volonter će dobiti 4 nedeljne doze plazme iz krvi mladih osoba. Volonteri koji dobijaju tretman zapravo ne moraju da budu ni bolesni ni stari – donja granica je svega 35 godina, dok je gornja granica za davaoce krvi (koji će biti plaćeni) do 25 godina.

Kompanija ističe da su prošli etičku procenu, i tvrdi da nije neuobičajeno da ljudi zapravo daju novac da bi učestvovali u kliničkom istraživanju, mada je uobičajeno da volonteri budu ti koji će dobiti novac (već ovo dosta govori na šta smo spremni u cilju odgađanja neizbežnog).

Ipak, neki lekari kažu da bez obzira na pomenute istraživanja, dokazi nisu dovoljno čvrsti da ukažu da mogu postojati neke dobrobiti i da je ovo ispitivanje zapravo samo iskorišćavanje ljudi. U ovome je najglasniji vlasnik kompanije Alkahest koja sarađuje sa Stenford univerzitetom u istraživanju gde krv mladih osoba ubrizgavaju u 18 osoba sa Alchajmerovom bolešću, a svi učesnici dobijaju novac – ne uzima im se (The PLasma for Alzheimer SymptoM Amelioration – PLASMA).

Ambrosia najavljuje da će pratiti 100 biomarkera pre i posle tretmana, ali – neće biti kontrolne grupe, pa je praktično biti nemoguće biti siguran u dobijene rezultate. Sa druge strane, pomenuta istraživanja na miševima takođe su pokazakla da parabioza ne radi kod miševa koji imaju oštećenja mišića.

izvor: Penzin, IFL Science