Početna Magazin Godine Smanjivanje učešća države u finansiranju penzija

Smanjivanje učešća države u finansiranju penzija

Smanjivanje učešća države u finansiranju penzija

U odnosu na 2012. godinu kada je učešće države u isplati penzija bilo blizu 50 odsto, sada je palo na 37 procenata, s tendencijom daljeg pada, piše Politika.

Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zatražio je na sednici, održanoj marta 2016. godine, da se iz republičkog budžeta ovom fondu prebacuje samo novac neophodan za redovnu isplatu penzije, a da se usluge zdravstvene zaštite, tuđe nege i pomoći, prebacuju na račun Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu.

U tom slučaju bi se učešće države u isplati penzija smanjilo sa sadašnjih 37 odsto (što je oko 600 milijardi dinara) na 22 procenta, piše Politika. To bi bio i dobar signal misiji Međunarodnog monetarnog fonda da penzije nisu toliki balast za državu Srbiju, kako se to stalno tvrdi.

Ovo prebacivanje para, međutim, ne bi uticalo, objasnio je Ivan Mimić, finansijski direktor PIO fonda, na smanjenje učešća penzija u bruto društvenom proizvodu. Odnosno, ne bi pao na željenih 11,5 odsto koliko traži MMF.

Dragana Kalinović, direktor PIO fonda, kaže da je do pada učešća države u finansiranju penzija došlo između ostalog i zbog većeg broja prijavljenih radnika, čak oko 40.000, koji redovno uplaćuju doprinose za PIO.

„Bilo da su to zaposleni koji su iz sive zone prevedeni u legalne tokove, ili su novootvorena radna mesta, činjenica je da je to značajno povećalo priliv para u kasu PIO fonda. Svako takvo povećanje automatski smanjuje učešće države u isplati penzija“, objasnila je Kalinovićeva.

U odnosu na 2012. godinu kada je učešće države u isplati penzija bilo blizu 50 odsto, sada je palo na 37 procenata, s tendencijom daljeg pada, kaže Kalinovićeva.

Ona je dodala da, i kada bi Srbija primenila pravila, koja ima većina zemlja EU, i učešće penzija u BDP merila samo na osnovu starosnih penzionera, a ne zbirno (porodičnih, invalidskih), učešće u BDP bilo bi oko osam odsto.

Kalinovićeva je rekla da elektronsko podnošenje zahteva M-4 obrasca za 2015., uvedeno od 15. marta, daje odlične rezultate. Za mesec dana primene podneto je 5.600 obrazaca.

„Novim servisom Fond PIO omogućuje poslodavcima da na vreme ispune svoje zakonske obaveze dostave prijave M-4 za 2015. godinu, jednostavno i bez čekanja na šalterima filijala Fonda. Osim elektronskog zahteva i popunjene prijave, poslodavci neće dostavljati drugu dokumentaciju, jer će Fond proveravati podatke unete u prijavu M-4, na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja“, objasnila je direktorka Fonda.