Magazin Godine Srbija

Samo 4.345 vojnih penzionera odustalo od tužbe

Više o vojnim penzionerima čitajte na Penzinu

Država je pripremila novac za isplatu duga za oko 57.000 veterana, ali ih se prijavilo daleko manje. Udruženja podsećaju da preko suda sa kamatom i troškovima može da se naplati i više od onoga što država nudi kao “prebijanje” duga pišu Večernje novosti

Na adresu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za nešto više od mesec dana zahtev za potpisivanje ugovora o vansudskom poravnanju podnelo je oko 30.000 vojnih penzionera i njihovih naslednika. Od ovog broja 4.345 je odustalo od tužbe i to dokumentovalo Fondu, tako da će im u januaru biti isplaćen iznos valorizovane razlike za ceo period, od 1. januara 2008. do 31. oktobra ove godine.

Čin podnošenja zahteva znači da će službenici PIO fonda veteranu obračunati iznos duga, ali to ne znači i automatski da će oni odustati od tužbe.

Prosečan iznos valorizovane razlike koja će se isplatiti u januaru 2016. je 305.000 dinara i on je direktno uslovljen visinom penzije i dužinom perioda za koji se preračunava.

U PIO fondu tvrde da se valorizacija duga radi za ceo period pripadajuće razlike u skladu sa zaključkom Vlade o usklađivanju vojnih penzija.

– To znači da će se za penzije uvećane za 4,21 odsto od 1. januara 2008, primenjivati procenat usklađivanja od 6,57 procenata – kažu u PIO. – Na ovaj način obezbeđuje se ukupno usklađivanje penzija od 11,06 odsto, što je identično procentu usklađivanja koji su imali civilni penzioneri po Zakonu o PIO. Posle obračuna pripadajuće valorizovane razlike za ceo period, radi se umanjenje za periode prinudne naplate ili za periode iz usvajajuće sudske odluke.

Mile Bjelivuk, pukovnik u penziji iz Beograda, kaže da je ponuđeno rešenje krajnje nepravedno i nezakonito, s obzirom na to da je Vrhovni kasacioni sud postupio mimo stava Ustavnog suda, koji se nije izjašnjavao o vrednosti boda.

Vojni penzioneri koji su odustali od daljeg sudskog spora i nagodili se s državom, nemaju baš mnogo izbora. Nijedan advokat ne želi da se odrekne svoje zarade, pogotovo što sporovi traju godinama. Obično zastupnik dobije pet do 10 odsto od osnovnog duga, plus sudske troškove. Ako su dve strane postigle dogovor o poravnanju na početku, onda bi svaka strana snosila svoj deo troškova, ali najverovatnije da to nisu dogovorili.

– Do ovakvog rešenja se došlo po direktivi izvršne vlasti – kaže Bjelivuk. – PIO fond mi je ponudio za period od sedam godina 441.000 dinara, a ja ću preko suda sa kamatom i sudskim troškovima naplatiti samo za period od tri godine gotovo istu tu sumu. Produžili su rok još 10 dana, ali broj veterana koji će prijaviti neće biti značajno veći.

On naglašava da će se za poravnanje sa Fondom javiti samo oni koji uopšte nisu tužili, nisu protestovali na ulici i tako izbegli maltretiranja. Čak ni mnogi naslednici ne žele da se odreknu sudskog spora, jer će sigurno dobiti više novca.

U Udruženju vojnih penzionera Srbije tvrde da veterani mogu da prihvate ponuđeno poravnanje ili da pokrenu parnicu za preostali deo duga za mesece koji nisu obuhvaćeni pravosnažnom presudom. U prvom slučaju penzionerima će biti isplaćen ponuđeni iznos u januaru 2016. U drugom, naplatiće, po pravosnažnosti presude, glavnicu, zakonsku zateznu kamatu i troškove parničnog postupka za dug iz meseci neobuhvaćenih prethodnom presudom.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

6 Comments

Click here to post a comment
 • Skoro osam godina sredstva javnog informisanja nisu smeli ni da spomenu postojanje vojnih penzionera, a pogotovo da su im zakinuta neka prava. Po sudovima su se valjale na desetine hiljada tužbi vojnih penzionera, a pljuštale su presude sa negativnim ishodom, da su sudovi apsolutno nenadleženi, zatim da vojni penzioneri nisu bili u sistemu PIO 2007. godine, te da vojne penzionere ne sleduje 11,06% jer je to dug civilnim penzionerima iz 2007. godine, te da su vojni penzioneri dobili dva povećanja penzija u 2007. godini, i svakojake gluposti koje srpsko istraživačko novinarstvo nije uspelo da otkrije. Uglavnom su mudro ćutali. Tom srpskom istraživčkom novinarstvu nije bilo dovoljno što je 2012. godine Ustavni sud rekao da vojnim penzionerima pripada pravao na povećanje penzija za 11,06% u istom iznosu, pod istim uslovima, i da su trebali to da im daju po službenoj dužnosti. Ni to nije bilo dovoljno srpskom istraživačkom novinarstvu da objavi i dalje je ćutalo, a ja mislim da nije smelo to da objavi. Sada, kada Vlada donosi Zaključak suprotan Odluci Ustavnog suda i daje saglasnost RF PIO da vojnim penzionerima uskladi penzije ne za 11,06% već za (11,06% – 4,21 % ), i ponudi im vansudsko poravnanje. A to znači povećanje penzije odobrava umanjeno za 42% i isplatu duga umanjenu za 66%, e sada sva štampa to bezakonje propagira kao neku istinu. Ako vam država plaća za takvo pisanje potrebno je kao u Politici da stavite da je to plaćeni oglas ( bilo je to samo jednom ). Ja takvo postupanje novinara u Srbiji ne razumem. Verovatno ima nešto što ja kao običan građanin ne zanam. Možda pisanje istine o vojnim penzionerima je opasno po život. A život je najveća vrednost i onda to mogu da razumem, ako je tako. A ako nije, šta je onda po sredi?

  • Pretpostavljamo da pitanje nije upućeno redakciji Penzina – pošto mi prenosimo i pišemo i o vojnim penzionerima.
   Ako ste pitanje uputili direktno nama, pozivamo Vas da pretražite portal Penzin. Jer PENZIN piše.

   • Mislim da Drago nije imao nameru Penzin da kritikuje koliko sam ja shvatio i koliko ga znam. Verovatno je mislio na Novosti i na sadržaj koji nije korektno prenet…Mi vojni penzioneri znamo da objavljujete sve što se tiče naših problema i za to Vam se zahvaljujemo.

 • I ova cifra od 4.345 koja se pominje je sumnjiva. Danas mi reče moj advokat, koji ima na hiljade predmeta, da njegovi klijenti ne odustaju od tužbi. a da je možda samo 0.1% odustalo i izvršilo vansudsko poravnanje. Takođe reče da NEMA ZASTAREVANJA.

 • niko i ne spominje …ali …bili su obaveznii da napišu svakom rešenje …iali i to izbegavaju već 7 godina

 • Sa 5,4 milijarde može se namiriti oko 18000 penzionera, sa prosečnih 300 000. Račun je jednostavan.
  Ova udica nije prošla!
  Očekujemo sledeći potez Vlade prema dragim joj vojnim penzionerima.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija