Početna Magazin Godine Samo 4.345 vojnih penzionera odustalo od tužbe

Samo 4.345 vojnih penzionera odustalo od tužbe

Samo 4.345 vojnih penzionera odustalo od tužbe

Država je pripremila novac za isplatu duga za oko 57.000 veterana, ali ih se prijavilo daleko manje. Udruženja podsećaju da preko suda sa kamatom i troškovima može da se naplati i više od onoga što država nudi kao „prebijanje“ duga pišu Večernje novosti

Na adresu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za nešto više od mesec dana zahtev za potpisivanje ugovora o vansudskom poravnanju podnelo je oko 30.000 vojnih penzionera i njihovih naslednika. Od ovog broja 4.345 je odustalo od tužbe i to dokumentovalo Fondu, tako da će im u januaru biti isplaćen iznos valorizovane razlike za ceo period, od 1. januara 2008. do 31. oktobra ove godine.

Čin podnošenja zahteva znači da će službenici PIO fonda veteranu obračunati iznos duga, ali to ne znači i automatski da će oni odustati od tužbe.

Prosečan iznos valorizovane razlike koja će se isplatiti u januaru 2016. je 305.000 dinara i on je direktno uslovljen visinom penzije i dužinom perioda za koji se preračunava.

U PIO fondu tvrde da se valorizacija duga radi za ceo period pripadajuće razlike u skladu sa zaključkom Vlade o usklađivanju vojnih penzija.

– To znači da će se za penzije uvećane za 4,21 odsto od 1. januara 2008, primenjivati procenat usklađivanja od 6,57 procenata – kažu u PIO. – Na ovaj način obezbeđuje se ukupno usklađivanje penzija od 11,06 odsto, što je identično procentu usklađivanja koji su imali civilni penzioneri po Zakonu o PIO. Posle obračuna pripadajuće valorizovane razlike za ceo period, radi se umanjenje za periode prinudne naplate ili za periode iz usvajajuće sudske odluke.

Mile Bjelivuk, pukovnik u penziji iz Beograda, kaže da je ponuđeno rešenje krajnje nepravedno i nezakonito, s obzirom na to da je Vrhovni kasacioni sud postupio mimo stava Ustavnog suda, koji se nije izjašnjavao o vrednosti boda.

Vojni penzioneri koji su odustali od daljeg sudskog spora i nagodili se s državom, nemaju baš mnogo izbora. Nijedan advokat ne želi da se odrekne svoje zarade, pogotovo što sporovi traju godinama. Obično zastupnik dobije pet do 10 odsto od osnovnog duga, plus sudske troškove. Ako su dve strane postigle dogovor o poravnanju na početku, onda bi svaka strana snosila svoj deo troškova, ali najverovatnije da to nisu dogovorili.

– Do ovakvog rešenja se došlo po direktivi izvršne vlasti – kaže Bjelivuk. – PIO fond mi je ponudio za period od sedam godina 441.000 dinara, a ja ću preko suda sa kamatom i sudskim troškovima naplatiti samo za period od tri godine gotovo istu tu sumu. Produžili su rok još 10 dana, ali broj veterana koji će prijaviti neće biti značajno veći.

On naglašava da će se za poravnanje sa Fondom javiti samo oni koji uopšte nisu tužili, nisu protestovali na ulici i tako izbegli maltretiranja. Čak ni mnogi naslednici ne žele da se odreknu sudskog spora, jer će sigurno dobiti više novca.

U Udruženju vojnih penzionera Srbije tvrde da veterani mogu da prihvate ponuđeno poravnanje ili da pokrenu parnicu za preostali deo duga za mesece koji nisu obuhvaćeni pravosnažnom presudom. U prvom slučaju penzionerima će biti isplaćen ponuđeni iznos u januaru 2016. U drugom, naplatiće, po pravosnažnosti presude, glavnicu, zakonsku zateznu kamatu i troškove parničnog postupka za dug iz meseci neobuhvaćenih prethodnom presudom.