Početna Magazin Godine Rešenja o naknadi za tuđu negu i pomoć podložna kontroli

Rešenja o naknadi za tuđu negu i pomoć podložna kontroli

Rešenja o naknadi za tuđu negu i pomoć podložna kontroli

Kao što su rešenja o naknadi za pomoć i negu deteta, koja izdaju centri za socijalni rad, podložna reviziji i kontrolnim pregledima, isto tako su i rešenja o naknadi za pomoć i negu drugog lica koje izdaje Fond PIO podložna kontroli.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija Hermana Rikura „Stari ljudi i dalje mogu igrati važnu ulogu“

Jednom dobijeno rešenje za tuđu negu i pomoć penzioneri ne mogu smatrati trajnim jer je lekarska komisija ta koja procenjuje da li se zdravstveno stanje penzionera može promeniti, odnosno poboljšati pa samim tim zakazuju kontrolni pregled.

Naknada za tuđu pomoć i negu penzionerima trenutno (mart 2016) iznosi 16.105 dinara, i nekoliko hiljada dinara je veća od najniže penzije u Srbiji. To je i razlog što mnogi penzioneri s malim penzijama pokušavaju da dobiju tuđu negu i pomoć da bi imali veća primanja, ali uslovi za njenu dodelu su strogi.

U svom članku za Dnevnik, Ljubinka Malešević piše da po Zakonu o PIO, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi, dementni i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi. Kriterijume u pogledu ostvarivanje prava na naknadu za pomoć i negu trenutno zadovoljava 74.000 penzionera.


Napomena Penzina: U praksi, ako je osoba obolela od demencije, a pokretna je, pravo na nadoknadu za tuđu negu i pomoć teško se dobija. Ovo je veliki problem. Naime, porodica obolelog često ima potrebe za novčanom pomoći društva jer ne može da, sa svojim primanjima, obezbedi stalni nadzor nad dementnim. Baš zato što je pokretna, briga o dementnoj osobi može biti još teža.

Takođe, ni u samom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju nigde se ne spominju dementne osobe.

Čl. 41a glasi: Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, ima osiguranik i korisnik penzije, kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica iz stava 1. ovog člana koje je nepokretno, ili koje zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i kod lica koje postiže vid sa korekcijom do 0,05.

Više o zakonskim odredbama koje se tiču dodatka za pomoć i negu drugog lica pročitajte u Zakonu o socijalnoj zaštiti, od Člana 92.


U članku lista Dnevnik dalje se navodi da se visina novčane naknade za tuđu negu određuje u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu PIO na dan 10. aprila 2003.

Tada je donet novi Zakon o PIO, a po njemu se od tog datuma nega usklađuje na isti način kao i penzija. To pak znači da, kada raste penzija, veći je i iznos naknade za pomoć i negu drugog lica, a kada su penzije zamrznute, ni svota za tu namenu se ne menja.

Zahtev za isplatu naknada, kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji, mogu se naći na sajtu Republičkog fonda PIO.

Nakon poslatog zahteva i priložene medicinske dokumentacije, lekarska komisija poziva penzionera na veštačenje. Posle veštačenja, komisija donosi odluku, a pravo penzionera na naknadu za pomoć i negu drugog lica teče od trenutka podnošenja zahteva. To je veoma važno znati jer često prođe i po nekoliko meseci dok penzioner ne bude pozvan na komisiju, i još izvesno vreme dok mu ne stigne rešenje o pravu na naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Tek nakon što mu stigne rešenje, isplaćuje se naknada za pomoć i negu drugog lica, i to na isti način na koji se isplaćuje penzija: preko tekućeg računa, na šalterima pošta ili dostavom na kućnu adresu.