Početna Magazin Godine Penzija Republika Srpska: U 2016. godini penzije iz Trezora RS

Republika Srpska: U 2016. godini penzije iz Trezora RS

Republika Srpska: U 2016. godini penzije iz Trezora RS

Analizirajući finansijsko stanje u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske u julu 2015. godine, Vlada Srpske procenila je da su neophodni novi oblici organizovanja isplate penzija. Kada su penzije u Srpskoj počele da kasne, Vlada se odlučila za promene: Od 1. januara 2016. godine, penzije za 250.000 penzionera biće isplaćivane iz Trezora Republike Srpske, čime će sredstva od poreza i doprinosa biti bolje organizovana, a isplata redovna.

Svi penzioneri u Srpskoj od 1. januara 2016. moći će da odahnu. Penziju će dobiti svi u isto vreme, bez kašnjenja, jer sa novom godinom Vlada Srpske prelazi na novi način isplate – iz Trezora. Računi Fonda PIO u komercijalnim bankama biće zatvoreni, a sva sredstva prikupljena od uplate doprinosa za PIO slivaće se na jedan račun.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

– To nam daje mogućnost da manevrišemo s većom sumom novca i neće se dešavati da ljudi čekaju tri, pet dana ili duže penziju nego što su je čekali ranije – kaže premijerka RS Željka Cvijanović.

Dok su prihodi od doprinosa za septembar 2015. godine iznosili nepunih 65 milona maraka, za isplatu bruto penzija bilo je potrebno gotovo 82 milona. Fond je razliku najčešće pokrivao kreditnim zaduženjima. Prelaskom na trezorski način isplate penzija, neće više biti potrebe za kreditima i plaćanjem kamate po osnovu tih zaduženja.

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite smatraju da je ovakva odluka veoma pozitivna, a s time se slažu i u Udruženju penzionera RS.

– Morali smo nekako izaći iz ovog stanja u kojem smo se našli jer je kašnjenje penzija izazivalo strah kod penzionera. Bolje rješenje se moralo iznaći – ističe predsednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.

Uplatioci će i dalje doprinose za osiguranike uplaćivati na zbirni račun Trezora, kao što to čine i sada. Sredstva će ostajati na tom računu, a na nalog Fonda isplaćivaće se penzija i plate radnicima zaposlenim u Fondu.

Iskustva iz Hrvatske, Crne Gore i Makedonije pokazala su da je trezorski način isplate penzija bolje rešenje. Kako bi ovo rešenje zaživelo sa novom godinom, resorna ministarstva u Vladi Srpske pripremaju izmene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i Zakona o trezorskom poslovanju, piše RTRS.