Magazin Godine Srbija

Račun za struju kasni zbog takse za RTS

Ovih dana otvaramo poštanske sandučiće redovnije nego inače u iščekivanju junarskih računa za električnu energiju, ali njih – nema. Razlog desetodnevnog kašnjenja je dodatak nove stavke u računu – pretplata za RTS i RTV.

EPS je obračune za januar 2016. godine počeo da šalje tek u sredu 17. februara zbog novine na računu koja je nastala primenom Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javne servise.

EPS je zato morao da izmeni obrazac računa kako bi dodao stavku u iznosu od 150 dinara, koja je na računu definisana pod brojem 13.

Naime, pomenutim zakonom je određeno da EPS plaća RTS-u i RTV-u po 150 dinara za svako registrovano brojilo, tako da su ovi javni servisi namireni, a EPS zatim na sebe preuzima ulogu naplate od građana, pa ako neko ne plaća račun, dug pada na EPS (koji ima daleko bolji mehanizam za namirenje duga jer građanima može isključiti struju, za razliku od RTS koji nije imao ovaj “argument” u rukama).

  • 40 miliona evra godišnje očekuju RTS i RTV ako svi plate taksu po 150 dinara
  • 2,7 miliona obveznika plaća TV taksu u Srbiji
  • 3 miliona brojila u Srbiji
  • 450 miliona dinara mesečno dobijali bi RTS i RTV sa pretplatom od 150 dinara

EPS će za ovu uslugu naplaćivati RTS-u i RTV-u tri odsto na ime fakturisanja i naplate takse.

EPS nije želeo da komentariše ovakvo rešenje finansiranja javnog servisa koje se praktično svodi na to da EPS plaća pretplatu RTS-u i RTV-u u ime svakog od nas, a nama podiže cenu računa za rečeni iznos.

Ipak, podvlače da se rok za ostvarenje popusta na plaćanje računa za ovaj mesec pomera do 29. februara 2016. godine, pa svi koji do tada uplate struju imaju popust od pet odsto.

Takođe, u EPS dodaju i da se čekala i uredba o obnovljivoj energiji, odnosno usklađivanje obračuna naknade za korišćenje obnovljivih izvora energije, koja iznosi 0,0093 dinara po utrošenom kilovat-satu, koliko je bilo i u 2015. godini.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

1 Comment

Click here to post a comment
  • Protivustavan je, nezakonit dakle, član Zakona o privremenom uređivanju naplate takse po kome je EPS ovlašćen da građanima isključi struju, ukoliko odbiju da plate taksu za RTS, odnosno RTV.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija