Početna Magazin Godine Društvo PROTIV kasnijeg odlaska u penziju

PROTIV kasnijeg odlaska u penziju

Koje su, za pojedinca i za društvo, loše posledice produžetka radnog odnosa i nakon navršene 65 godine starosti?

Produžetak radnog odnosa i nakon navršene 65 godine starosti može imati veoma loše posledice i za pojedinca i za društvo.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Osoba koja je nezadovoljna svojim poslom, u starijim godinama može još teže podnositi svakodnevne obaveze.

Stalna izloženost stresu može ozbiljno ugroziti zdravlje. Dešava se i da starija osoba ne može da trpi mlađeg nadređenog ili zbog subjektivnog osećaja poniženja prostom činjenicom da neko sa manje životnog iskustva stoji na lestvici iznad, ili čak zbog objektivno postojećeg maltretiranja na radnom mestu.

Takođe, neke profesije same po sebi ugrožavaju zdravlje, pa čak i život, starijih.

Za društvo može biti loše ako stariji nastave u velikom broju da rade. Dodatno se otežava mlađim generacijama da se zaposle, a veća koncentracija važnih položaja u rukama jedne grupe, u ovom slučaju – grupe najstarijih, dovodi i do veće koncentracije uticaja i moći.

Sa druge strane, stariji koji nisu u mogućnosti da biraju već moraju da rade da bi preživeli, ugrožavaju i sebe i društvo u celini. Globalno, sve je veći procenat najsiromašnijih među najstarijima.

Kasniji odlazak u penziju morao bi da bude slobodan izbor osobe koja prema svojim psihofizičkim mogućnostima odlučuje o tome, a ne nemaština.

ZA kasniji odlazak u penziju