Početna Magazin Godine Prijava za isplatu jednokratne pomoći

Prijava za isplatu jednokratne pomoći

Korisnici prava na penziju, odnosno drugih prava ostvarenih primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju kojima se ne izvrši isplata pomoći treba da podnesu prijavu za isplatu

Republički fond PIO objavio je da korisnici prava na penziju, odnosno drugih prava ostvarenih primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju kojima se ne izvrši isplata jednokratne pomoći treba da podnesu prijavu za isplatu jednokratne pomoći filijali Republičkog fonda PIO, službi filijale, odnosno ispostavi na čijem području imaju prebivalište.

Ova prijava može se podneti počev od 8. januara 2014, a preporučuje se da se to uradi u što kraćem roku.

Direktnim klikom ovde: prijavu za isplatu jednokratne pomoći možete preuzeti i onda odštampati ili je možete uzeti na šalterima svih organizacionih jedinica Fonda. Uz prijavu je neophodno priložiti:

  • fotokopiju lične karte, odnosno  drugi dokaz o prebivalištu (sa aktuelnom adresom)
  • odluku (rešenje) inostranog nosioca osiguranja o priznavanju prava na penziju ili prava na jednokratnu isplatu, odnosno o nepriznavanju prava
  • izveštaj iz banke o visini poslednje isplaćene penzije, odnosno naknade iz inostranstva
  • za korisnike porodičnih penzija ostvarenih kod Fonda – izveštaj iz banke, odnosno izveštaj korisniku – ček od penzije.

Podsećamo, odlukom Vlade Srbije jednokratna pomoć od 4.000 dinara isplatiće se korisnicima prava na penziju, prava na privremenu naknadu druge i treće kategorije i prava na privremenu naknadu invalidnoj deci, ostvarenih kod Republičkog fonda PIO, pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i da mesečni iznos njihove penzije, odnosno naknade ostvarene samo po domaćim propisima ne prelazi iznos od 15.684,03 dinara.