Početna Magazin Godine Penzija Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Napomena: u ovaj pravilnik integrisane su izmene iz Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 30/2011, 58/2011, 6/2012, 12/2012 – ispr., 47/2012, 48/2012 i 29/2013)

I Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se tarifni sistem, područje njegove primene, vrste karata, naplata, kategorije korisnika i uslovi korišćenja usluge prevoza, kontrola putnika i prodaja voznih isprava u javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: linijski prevoz).

Član 2

Tarifni sistem obuhvata:
– načela i principe;
– područje primene;
– vrste karata i sistem naplate usluge prevoza;
– kontrolu putnika;
– kategorije korisnika i uslove korišćenja usluge prevoza;
– sistem prodaje voznih isprava.

Član 3

Na teritoriji grada Beograda u okviru linijskog prevoza, zavisno od vrste linijskog prevoza (gradski, prigradski i lokalni prevoz) i područja koje obuhvata, primenjuju se dva integrisana tarifna sistema:
– Integrisani tarifni sistem 1 (u daljem tekstu: ITS1) i
– Integrisani tarifni sistem 2 (u daljem tekstu: ITS2).

Član 4

Tarifni sistemi ITS1 i ITS2 na teritoriji grada Beograda podrazumevaju primenu tarifnih načela i konstrukcija, na osnovu kojih putnik odgovarajućom kartom plaća istu cenu za jednu vožnju na području određene tarifne zone nezavisno od vida prevoza i prevoznika.

II Područje primene integrisanog tarifnog sistema

1. Integrisani tarifni sistem 1 – ITS1

Član 5

ITS1 primenjuje se na linijama javnog gradskog prevoza na teritoriji gradskih opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Surčin i dela teritorije Grocke.

Za prevoz putnika na gradskim linijama u ITS1 primenjuju se iste vrste voznih isprava, nezavisno od vida prevoza i prevoznika.

Član 6

U ITS1 primenjuje se jedinstveni tarifni sistem za karte u pretplati i za karte van režima pretplate.

Član 7

Granicu primene jedinstvenog tarifnog sistema za karte u pretplati i van režima pretplate predstavljaju krajnji terminusi na linijama javnog gradskog prevoza.

Granice zona 1. i 2. u primenjenom zonskom tarifnom sistemu za karte van režima pretplate u noćnom prevozu su sledeća stajališta: Elektronska industrija, Mala pruga, Ikarbus, Bežanija naselje, Makiš, Železnik R, Ž. J. Španac, Orlovača, Manastir, Banjica 2, Voždovac, Kumodraž, Veliki Mokri Lug, Medaković 3, Ustanička (Bulevar Kralja Aleksandra i Prvomajska), Mirijevo, Karaburma, Lešće, Višnjica, Rafinerija i Sebeška reka.

2. Integrisani tarifni sistem 2 – ITS2

Član 8

ITS2 u Beogradu primenjuje se na prigradskim i lokalnim linijama javnog prevoza na teritoriji između naseljenih mesta gradskih opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica i Surčin i dela teritorije Grocke i naseljenih mesta sa teritorije gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac i Sopot ili između naseljenih mesta na teritoriji dve ili više tih gradskih opština, odnosno između naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac i Sopot.

Za prevoz putnika prigradskim i lokalnim linijama u ITS2 primenjuju se iste vrste voznih isprava, nezavisno od vida prevoza i prevoznika.

Član 9

U ITS2 primenjuje se zonsko-relacijski tarifni sistem sa tri tarifne zone, odnosno zonsko-relacijski tarifni sistem sa deset zona za plaćanje pojedinačne vožnje.

Član 10

Granice tarifnih zona 1, 2 i 3 u primenjenom zonsko-relacijskom tarifnom sistemu su sledeće stanice:

– Zona 1: Elektronska industrija, „Ikarbus“ Umka – centar, Velika Moštanica, Lipovica – Zavod, Jaričište „R“, Vrčin, Boleč „H“, Borča „R“.

– Zona 2: Vojni aerodrom Batajnica, Soko salaš, Obrenovac, Šiljakovac, Barajevo, Ralja, auto-put (imagin. gr.z.), Grocka, Padinska skela.

– Zona 3: Japanski cvet, Brestovik, Kamendo, Živkovac, Mladenovac, Lazarevac, Preka kaldrma, Ugrinovci „R“.

U primenjenom zonsko-relacijskom tarifnom sistemu na teritoriji opština Obrenovac, Mladenovac, Lazarevac i Barajevo primenjuju se četiri neutralne zone, čime se omogućava korišćenje određene vrste karte za jednu zonu na relacijama koje počinju i završavaju se na teritoriji navedenih opština.

Član 11 

Granice tarifnih zona za pojedinačnu vožnju su:

– Zona 1: Makiš, Brodotehnika, Makiš AP, FM Lola Ribar, Kružni put I, Resnik, Rakovica česma, Bubanj potok rampa, Kaluđerica.

– Zona 2: Ostružnica, Rušanj „R“, Lovački sastanak, Vrčin nadvožnjak, Zaklopača „R“.

– Zona 3: Umka centar, Lipovica milicija, Trešnja – Lukina kapija, Grocka.

– Zona 4: Barič kolonija, Meljak R, Barajevo AS, Ralja centar, M. Ivanča, Brestovik „R“.

– Zona 5: Mladost, Ratari, V. polje, Baljevac, Vrbovno, V. Borak, Manić „R“, Stojnik, Đurinci, M. Požarevac „R“, Bukovača.

– Zona 6: Skela, Ušće, Vukićevica, Ljubinić, Stepojevac, Arnajevo, Rožanci, Sibnica, Drlupe, Rogača, Kosmaj, Stanojevac, Senaja, Umčari centar, Dražanj, Živkovac.

– Zona 7: Vreoci, Severno krilo, Montaža, Strmovo.

– Zona 8: Vreoci, Medoševac – dom, Zeoke, Bistrica.

– Zona 9: Županjac, Barzilovica.

– Zona 10: Marinac.

Granice zone 1. lokala Barajevo: Srednji kraj „R“, Srednji kraj, Ravni gaj, Guberevac, Arnajevo „R“, Veliki Borak, Baćevac „R“, Lipovica“ milicija.

Granica zone 1. lokala Lazarevac: Petka dom, Barzilovica – centar, Bistrica – centar, Burovo, Vodovod, Medoševac – groblje, Vreoci.

Granice zone 1. lokala Mladenovac: Stanojevac, Amerić II, Pavlovac, Škola, Kozarica, Mrčevica I, Valjak, Tabla.

Granice zone 1. lokala Obrenovac: Barič – kolonija, Zabrežje, Mladost, Krtinska, Ratari – centar, Grabovac – spomenik, V. Polje – dom, Draževac – groblje, Jasenak, Stubline, Lazarevići, Zvečka.

Granice zone 1. lokala Sopot: Sibnica „R“, Babe „R“, Đurinci ŽS, Stanojevac, Zlatar, Rogača „O“, Drlupe.

Granica zone 2. lokala Barajevo: Sibnica „R“, Rožanci, Draževac – dom, Taraiš.

Granice zone 2. lokala Lazarevac: Ćelije, Županjac, Čibutkovica III, Barzilovica – kamenica, Trbušnica – Lipar, Baroševac, Kosmaj, Sokolovački put, Stepojevac, Sumeđ, Cvetovac.

Granice zone 2. lokala Mladenovac: Đurinci ŽS, Vojska, Pijac, Sopot, Nemenikuće, Tresije, Rogača, Strugara, Markovac, Klenac, Maroševac, Rabrovac, Vlajići, Donja Dubona, Šepšin, M. Požarevac – rampa.

Granice zone 2. lokala Obrenovac: Skela, Ušće, Vukićevica, Ljubinić, Brović, Poljane, Konatice, Baljevac, M. Moštanica, Umka centar, Stepojevac, Trstenica, Piroman, Stubline – C – (dom).

Granice zone 2. lokala Sopot: Ralja „C“, Guberevac, Arnajevo „R“, Groblje „O“, Pavlovac, Mladenovac.

Granica zone 3. lokala Barajevo: Sopot.

Granice zone 3. lokala Lazarevac: Dudovica, Kruševica, Prkosava, Strmovo, Mirosaljci – dom, Sokolovo, Leskovac, Vrbovno.

Granice zone 3. lokala Sopot: Parcani, Barajevo, Senaja. Granice zona određuju se od centra ka periferiji. Stajalište koje je granica zone je poslednje stajalište u toj zoni. Započinjanje putovanja sa ovog stajališta tarifira se kao putovanje iz te zone. Ovako utvrđene granice su granice i za suprotan smer.

III Vrste karate i sistem naplate usluge prevoza

Član 12

Prevoz putnika na svim registrovanim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama u okviru ITS1 odnosno ITS2, nezavisno od vida prevoza i prevoznika, ostvaruje se uz odgovarajuću voznu ispravu.

Izdavanje voznih isprava vrši se u organizaciji organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove javnog linijskog prevoza (u daljem tekstu: Direkcija za javni prevoz).

Član 13

Vozne isprave mogu biti:

1. Beskontaktne smart kartice:

– personalizovane plastične smart kartice sa upisanom elektronskom kartom u pretplati;

– nepersonalizovane plastične smart kartice sa upisanom elektronskom kartom van režima pretplate;

– papirne smart kartice sa upisanom elektronskom kartom van režima pretplate.

2. papirne karte u vozilu;

3. doplatne karte;

4. legitimacija za posebne manifestacije definisane članom 35. ovog pravilnika.

Član 14

Personalizovane plastične smart kartice glase na ime korisnika i ne mogu se prenositi na druga lica.

Kartice iz stava 1. ovog člana kupuju se u pretplati za mesečni, odnosno polumesečni period.

Nepersonalizovane plastične smart kartice (elektronski novčanici) i papirne smart kartice se koriste za plaćanje usluge prevoza kartama van režima pretplate. Ove kartice su prenosive na drugog korisnika i mogu se dopunjavati.

Na zahtev korisnika usluge prevoza nepersonalizovane kartice se mogu evidentirati na ime, što ne isključuje mogućnost korišćenja od strane više korisnika.

Papirne karte u vozilu su karte van režima pretplate za pojedinačnu vožnju, koje se prodaju u vozilu kod vozača za određeni broj zona. Na linijama u noćnom saobraćaju i minibus ekspres linijama važe isključivo karte kupljene u vozilu u kome se vrši prevoz.

Doplatne karte po unapred utvrđenoj ceni izdaje kontrolor putnicima zatečenim u vozilu bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom.

Član 14a

(Brisan)

Član 15

U ITS1 i ITS2 primenjuju se sledeće vrste karata:

– karte u pretplati;

– karte van režima pretplate.

Član 16

Karte u pretplati predstavljaju elektronske karte sa naknadom (bez ili sa popustom) i bez naknade (besplatan prevoz), upisane u odgovarajuću personalizovanu plastičnu smart karticu. Ove karte su definisane u skladu sa kategorijama korisnika i odnose se na izabrani tarifni sistem.

Zavisno od vremena trajanja karte u pretplati mogu biti polumesečne, mesečne, polugodišnje i godišnje. Karte u pretplati omogućavaju neograničen broj vožnji radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom na svim linijama u ITS1 i ITS2 u izabranim zonama u dnevnom saobraćaju (od 04 do 24 časa), osim na minibus ekspres linijama i u noćnom saobraćaju.

Član 17

Karte van režima pretplate mogu biti elektronske karte i papirne karte u vozilu.

Elektronske karte van režima pretplate predstavljaju elektronski zapis u memoriji odgovarajuće kartice.

Karte van režima pretplate omogućavaju vožnju u dnevnom saobraćaju (od 04-24 časa) i nalaze se u slobodnoj prodaji za sve korisnike linijskog prevoza.

Elektronske karte van režima pretplate mogu biti:

– za jednu neprekidnu vožnju u jednom smeru za određeni broj tarifnih zona

– vremenske (za više vožnji u određenom vremenskom periodu koji se određuje aktom iz člana 20. ovog pravilnika).

Član 18

Naplata usluge prevoza vrši se:

– kupovinom elektronske karte u pretplati, koja se upisuje u važeću personalizovanu plastičnu smart karticu;

– validacijom nepersonalizovane plastične smart kartice u vozilu;

– validacijom papirne smart kartice u vozilu;

– kupovinom papirne karte u vozilu;

– plaćanjem cene doplatne karte.

Član 19

Prilikom ulaska u vozilo putnik je dužan da kartice iz člana 13. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika validira. Validacija se vrši prinošenjem kartice uređaju za validaciju koji se nalaze u zoni vrata obeleženih za ulazak.

Izuzetno od stava 1. ovog člana validacija personalizovane kartice iz člana 13. stav 1. tačka 1. alineja prva ovog pravilnika za korisnike je obavezna jednom u mesecu i to prilikom realizacije prve vožnje za koji je izvršena kupovina elektronske karte u pretplati.

Validacija elektronske karte van režima pretplate za više zona vrši se izborom odgovarajućeg broja zona i prinošenjem kartice uređaju za validaciju koji se nalazi u zoni vrata obeleženih za ulazak.

Validacija vremenske karte vrši se izborom odgovarajuće vrste vremenske karte i prinošenjem kartice uređaju za validaciju koji se nalazi u zoni vrata obeleženih za ulazak.

Kartice koje nisu validirane u skladu sa st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana smatraju se neispravnim voznim ispravama.

Validatori su uređaji koji služe za validaciju i naplatu usluge prevoza komunikacijom sa beskontaktnom karticom.

Član 19a

Validacijom personalizovane smart kartice evidentiraju se sledeći podaci: alijas broj i serijski broj personalizovane smart kartice, datum i vreme transakcije, tip transakcije, identifikator vozila u sistemu, identifikator linije, smer kretanja vozila, identifikator stajališta, identifikator vozača i kategorija korisnika usluge prevoza.

Podatke iz stava 1. ovog člana obrađuje (prikuplja, čuva i koristi) Direkcija za javni prevoz.

Svrha obrade ovih podataka je zaštita bezbednosti sistema naplate usluge javnog prevoza, sprečavanje svake zloupotrebe personalizovanih smart kartica i utvrđivanje činjenica u postupku reklamacije putnika na upotrebu personalizovanih smart kartica.

Član 19b

Pravno lice iz člana 19d. na osnovu evidencije iz korisničkog servisa sačinjava listu alijas brojeva personalizovanih smart kartica koje je u slučaju upotrebe potrebno blokirati (nestala kartica, kartica iz serije povučene iz upotrebe, neodgovarajuća dokumentacija prilikom izdavanja kartice i dr.) i bez odlaganja istu dostavlja Direkciji za javni prevoz.

Direkcija za javni prevoz u svrhu blokiranja personalizovane smart kartice vrši posebnu obradu sledećih podataka: alias broj i serijski broj personalizovane smart kartice, kao i datum i vreme blokiranja kartice.

Alijas broj personalizovane smart kartice koju je potrebno blokirati čuva se na listi sve dok se ne izvrši blokada kartice, nakon čega se isti trajno briše sa liste.

Član 19v

Kod organizovane uplate sredstava koju vrše pravna lica na ime mesečne/polumesečne dopune personalizovanih smart kartica za prevoz svojih zaposlenih, Direkcija za javni prevoz radi dopune vrši posebnu obradu sledećih podataka: alias broj personalizovane smart kartice, tip transakcije i tarifne zone.

Posebna obrada se vrši na osnovu liste kartica za dopunu koju, bez odlaganja, Direkciji za javni prevoz dostavlja pravno lice iz člana 19d, a koja sadrži sledeće podatke: alijas broj personalizovane smart kartice, tip transakcije i tarifne zone.

Član 19g

Podaci koje kontrolori koriste u toku kontrole validnosti voznih isprava i naplate usluge prevoza u vozilima javnog prevoza su: alias broj i serijski broj personalizovane smart kartice, datum i vreme transakcije, identifikator vozila u sistemu, identifikator linije, smer kretanja vozila i kategorija korisnika. Svrha korišćenja ovih podataka je naplata doplatne karte ili izdavanja opomene putniku u slučajevima iz člana 23. ovog pravilnika.

Svi podaci iz stava 1. ovog člana, uključujući i podatke o naplaćenim doplatnim kartama i izdatim opomenama čuvaju se u memoriji prenosnog uređaja za kontrolu putnika i prenose se na server Direkcije za javni prevoz kada se za to steknu uslovi (tipski na svaka četiri sata, a najkasnije do kraja radnog vremena kontrolora).

Direkcija za javni prevoz vrši obradu podataka iz st. 1. i 2. ovog člana radi kontrole ispunjenja ugovornih obaveza pravnog lica kome su povereni poslovi kontrole i radi rešavanja po prigovorima putnika.

Član 19d

Podatke koji se prikupljaju prilikom izdavanja personalizovanih smart kartica obrađuje pravno lice kome su ugovorom povereni poslovi izdavanja personalizovanih smart kartica i prodaje dopune karata, u skladu sa ovim pravilnikom. Obavezni podaci koji se prikupljaju su: alias broj, ime, očevo ime i prezime i jedinstveni matični broj putnika (za strana lica broj pasoša), a uz saglasnost putnika radi pristupanja benefit programu, pored navedenih mogu se prikupljati i sledeći podaci: adresa stanovanja, broj fiksnog i mobilnog telefona i e-mail adresa.

Član 19đ

Povezivanje podataka iz člana 19a. sa ličnim podacima iz člana 19d. moguće je samo na lični pisani zahtev putnika prilikom reklamacije na upotrebu personalizovane smart kartice ili radi ostvarivanja zakonskog prava putnika.

Putnik se obraća korisničkom servisu sa zahtevom da se proveri validacija njegove kartice u vozilu javnog prevoza određenog dana i u određeno vreme. Korisnički servis zahtev prosleđuje Direkciji za javni prevoz odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

Po prijemu zahteva vrši se pristup podacima iz stava 1. ovog člana od strane ovlašćenog lica Direkcije za javni prevoz i to putem lične lozinke. Svaki pristup ovim podacima mora biti evidentiran, sa trajnim i neizbrisivim zapisom o datumu i vremenu pristupa i licu koje je pristupilo podatku.

Član 19e

Po isteku perioda od 30 dana od dana evidentiranja, svi alias i serijski brojevi personalizovane smart kartice se trajno brišu. Ostali podaci se dalje čuvaju u anonimiziranom obliku, radi korišćenja u statističke svrhe.

Član 19ž

Direkcija za javni prevoz i pravno lice iz člana 19d. su dužni da podatke koje obrađuju zaštite od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa i shodno tome da preduzimaju sve tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima.

Član 20

Cena usluge prevoza i rok važenja voznih isprava utvrđuju se aktom gradonačelnika, na predlog Direkcije za javni prevoz.

Cena doplatne karte utvrđuje se aktom iz stava 1. ovog člana, prema ceni usluge prevoza i stvarnim troškovima njenog izdavanja.

IV Kontrola putnika

Član 21

Kontrolu putnika obavlja kontrolor opremljen prenosnim uređajem za kontrolu putnika ili drugo ovlašćeno lice.

Uređajem iz stava 1. ovog člana vrši se provera validnosti vozne isprave i plaćanja usluge prevoza.

Član 22

Za korišćenje usluge prevoza putnik je dužan da u vozilu poseduje važeću, odgovarajuću i ispravnu voznu ispravu koju je na zahtev kontrolora ili drugog ovlašćenog lica dužan da ustupi radi provere.

Ukoliko putnik ne poseduje voznu ispravu iz stava 1. ovog člana, odnosno odbije da je ustupi radi provere, dužan je da ovlašćenom licu pruži podatke o svom identitetu.

Član 23

Putnik koji je u vozilu zatečen bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom dužan je da na zahtev kontrolora plati cenu doplatne karte, u visini utvrđenoj aktom iz člana 20. ovog pravilnika i potom može nastaviti započetu vožnju.

Putniku koji ne postupi po zahtevu kontrolora i ne plati cenu doplatne karte, kontrolor će uručiti opomenu, nakon čega je putnik dužan da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu.

Kontrolor može da zaustavi i zadrži vozilo na stajalištu kao i da pozove komunalnu policiju ukoliko putnik iz stava 1. ovog člana, ne postupi po zahtevu kontrolora da napusti vozilo.

Vozač je dužan da postupi po nalogu kontrolora i zaustavi vozilo dok putnik iz stava 1. ovog člana, ne napusti vozilo.

Na linijama na kojima validaciju putnika prati vozač, vozač je dužan zaustavi vozilo dok putnik iz stava 1. ovog člana, ne kupi ili uspešno ne validira voznu ispravu, odnosno ne napusti vozilo.

Član 24

Plaćanje po izdatoj opomeni vrši se po ceni utvrđenoj aktom iz člana 20. ovog pravilnika.

Protiv putnika koji ne izvrši plaćanje po opomeni iz stava 1. ovog pravilnika biće pokrenut postupak pred nadležnim sudom.

V Kategorije korisnika i uslovi korišćenja usluge prevoza

Član 25

Uslugu prevoza u režimu pretplate u tarifnom sistemu ITS1 i ITS2, zavisno od kategorije, korisnici mogu ostvariti kao:

1. prevoz sa naknadom:

– bez popusta;

– sa popustom.

2. prevoz bez naknade (besplatan prevoz):

– sa neograničenim vremenom trajanja;

– sa ograničenim vremenom trajanja.

Član 26

Uslugu prevoza sa naknadom bez popusta, uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju:

1. zaposlena lica i građani pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

2. strani državljani ukoliko imaju boravište na teritoriji grada Beograda.

Član 27

Korisnici iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom bez popusta na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

– kategorija pod tačkom 1: lična karta ili pasoš na uvid;

– kategorija pod tačkom 2: pasoš na uvid.

Član 28

Uslugu prevoza sa naknadom sa popustom (povlašćene kategorije putnika), uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju korisnici koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, i to:

1) učenici srednjih škola ukoliko nisu stariji od 21 godine;

2) studenti visokoškolskih ustanova koji nisu stariji od 30 godina;

3) ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti;

4) invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja;

5) invalidi rada usled posledica bolesti sa 100% invalidnosti;

6) civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja;

7) trajno nesposobna lica za rad i privređivanje;

8) dijalizirana i transplantirana lica;

9) lica sa lakom duševnom zaostalošću;

10) korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu;

11) žene od 60-65 godine;

12) svi lični penzioneri;

13) porodični penzioneri;

14) nezaposlena lica koja su na evidenciji kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda.

Izuzetno, korisnici iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana, koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu, pod uslovom da je škola/fakultet koju pohađaju na teritoriji grada Beograda.

Korisnici iz stava 1. tač. 2 ovog člana, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda a pohađaju fakultet u inostranstvu, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu.

Uslugu prevoza iz stava 1. ovog člana ostvaruju i izbegla i interno raseljena lica koji imaju boravište na teritoriji grada Beograda.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tač. 1 i 2. i st. 3. i 4 . ovog člana izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tač. 14 ovog člana izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do šest meseci.

Član 29

Korisnici iz člana 28. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

– kategorija pod tačkom 1. – fotokopija zdravstvene knjižice ili lične karte (original na uvid), zahtev za izdavanje vozne isprave, sa potpisom jednog od roditelja odnosno lica koje se stara o učeniku, potvrda o pohađanju srednje škole na teritoriji grada Beograda, odnosno srednje škole u drugom gradu i prebivališta na teritoriji grada Beograda i fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci ukoliko korisnik ne podnosi zahtev lično,

– kategorije pod tačkom 2. – fotokopija lične karte (original na uvid) i potvrda o pohađanju fakulteta na teritoriji grada Beograda, odnosno fakulteta u drugom gradu i prebivališta na teritoriji grada Beograda; lica koja pohađaju fakultet u inostranstvu potvrdu o pohađanju fakulteta koja mora biti izdata na engleskom jeziku ili prevedena od strane sudskog tumača;

– kategorije pod tačkom 3-6. – fotokopija lične karte (original na uvid), rešenje nadležnog organa o trajnoj invalidnosti;

– kategorija pod tačkom 7. – fotokopija lične karte (original na uvid), rešenje nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje;

– kategorije pod tačkom 8. i 9. – fotokopija lične karte (original na uvid), potvrda nadležne ustanove ili nalaz odgovarajuće nadležne komisije;

– kategorija pod tačkom 10. – fotokopija lične karte (original na uvid), rešenje nadležnog organa o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć i original potvrde organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda na uvid kao dokaz da je korisnik na evidenciji nezaposlenih; kategorija pod tačkom 11. – fotokopija lične karte original na uvid;

– kategorije pod tačkom 12. i 13. – fotokopija lične karte (original na uvid), kopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju ili privremenog rešenja o penzionisanju ili potvrde Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je podnet zahtev za ostvarivanje prava na penziju, original na uvid;

– kategorije pod tačkom 14. – fotokopija lične karte (original na uvid) i uverenje organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda u originalu ne starije od 15 dana.

Član 30

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa neograničenim vremenom trajanja bez vozne isprave, uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ostvaruju:

– deca do sedam godina;

– profesionalni pripadnici Vojske Srbije u uniformi;

– pripadnici policije i komunalne policije u uniformi.

Član 31

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa neograničenim vremenom trajanja uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju:

1. sva lica starija od 65 godina;

2. ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50-100% invaliditeta;

3. civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja;

4. invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70-100% telesnog oštećenja;

5. slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica;

6. invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć;

7. lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije;

8. lica obolela od mišićne distrofije i hemofilije;

9. lica obolela od multipleks skleroze i autizma;

10. lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću;

11. korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa (nosioci ordena „Narodni heroj“, nosioci „Partizanske spomenice 1941. godine“, borci narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioci odlikovanja i sl.), pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status;

Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju uslugu besplatnog prevoza pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, izuzev lica iz tačke 11. koja besplatan prevoz ostvaruju uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Član 32

Korisnici iz člana 31. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza bez naknade sa neograničenim vremenom trajanja na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave i sledeće dokumentacije, kojom dokazuju svoj status:

– kategorija pod tačkom 1: fotokopija lične karte (original na uvid), a za izbeglice i interno raseljena lica: potvrda o priznavanju statusa izbeglice ili interno raseljenog lica izdata od nadležnog organa za tekuću godinu, ili izbeglička legitimacija (plave boje) odnosno postojeća legitimacija za interno raseljena lica, fotokopija lične karte (original na uvid) uz uslov da imaju mesto boravka na teritoriji grada Beograda;

– kategorija pod tačkama 2, 3. i 4: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnom invaliditetu i dokaz da nisu u radnom odnosu (original na uvid);

– kategorija pod tačkom 5: fotokopija lične karte (original na uvid), fotokopija zdravstvenog kartona i fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih (original na uvid);

– kategorije pod tačkom 6: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija rešenja nadležnog organa o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć (original na uvid);

– kategorije pod tačkama 7, 8. i 9: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom i latinskim nazivom bolesti ili izvod iz zdravstvenog kartona, koji mora biti zaveden, potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara sa šifrom i latinskim nazivom bolesti (original na uvid);

– kategorija pod tačkom 10: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid);

– kategorija pod tačkom 11: fotokopija lične karte (original na uvid) i odgovarajuća legitimacija izdata od nadležnog organa kojom dokazuju svoj status.

Član 33

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa ograničenim vremenom trajanja (najduže do jedne godine) uz odgovarajuću voznu ispravu ostvaruju lica koja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda:

1. trudnice dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo;

2. deca do 18 godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici;

3. uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to:

– deca palih boraca redovni učenici srednjih škola i studenti viših škola, fakulteta i visokih škola;

– bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu.

Član 34

Korisnici iz člana 33. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza bez naknade sa ograničenim vremenom trajanja na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

– kategorija pod tačkom 1: fotokopija lične karte (original na uvid) i lekarsko uverenje o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja (original na uvid);

– kategorija pod tačkom 2: fotokopija lične karte ili zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid) i rešenje opštinskog centra za socijalni rad (original na uvid);

– kategorija pod tačkom 3: fotokopija lične karte (original na uvid – za roditelje, supruge i studente), lična karta ili zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih na uvid (za učenike srednjih škola), potvrda da pohađaju školu ili fakultet (za decu palih boraca), odnosno za bračne drugove i roditelje palih boraca dokaz da nisu u radnom odnosu (original na uvid).

Član 34a

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) za vreme trajanja osnovnog obrazovanja ostvaruju učenici koji nisu stariji od 17 godina i pohađaju osnovne škole i učenici koji nisu stariji od 19 godina i pohađaju osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, na teritoriji grada Beograda, uz odgovarajuću voznu ispravu.

Član 34b

Korisnici iz člana 34a. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza bez naknade sa ograničenim vremenom trajanja na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave sa potpisom jednog od roditelja odnosno lica koje se stara o učeniku, u ime učenika, fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od 6 meseci i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

– fotokopija zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid) i potvrde o pohađanju škole na teritoriji grada Beograda.

U slučaju podnošenja zahteva za izdavanje personalizovane kartice za kategoriju korisnika iz člana 34a preko osnovne, odnosno osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, škola predaje overeni spisak upisanih učenika (po razredima), fotografiju učenika i potpisan zahtev od lica iz stava 1. ovog člana.

Član 34v

Za izdavanje personalizovanih voznih isprava korisnik podnosi zahtev lično uz propisanu dokumentaciju, fotografiše se na licu mesta ili podnosi ličnu fotografiju 3,0 x 3,5 ne stariju od šest meseci.

Za izdavanje personalizovanih voznih isprava za maloletna lica, zahtev podnosi roditelj ili staratelj uz odgovarajuću dokumentaciju i priloženu fotografiju 3,0 x 3,5 ne stariju od šest meseci, osim u slučaju da zahtev podnosi korisnik uz sopstvenu ličnu kartu.

U slučaju grupnog podnošenja zahteva za izdavanje personalizovanih voznih isprava, pored propisane dokumentacije podnosi se i fotografija 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci.

Član 35

Voznu ispravu za korišćenje besplatnog prevoza u slučajevima organizovanja značajnih međunarodnih skupova, kulturnih i naučnih manifestacija, sportskih događaja i dr. u kojima je grad Beograd domaćin, odobrava Direkcija za javni prevoz.

Rok važenja vozne isprave određuje se na osnovu vremena trajanja manifestacije, odnosno gore označenih događaja.

Vozne isprave iz stava 1. ovog člana se ne validiraju.

Član 36

Besplatan prevoz sa neograničenim i ograničenim vremenom trajanja omogućava neograničeni broj vožnji na svim linijama, radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom, u dnevnom saobraćaju (od 04 do 24 časa), osim na ekspres linijama, minibus ekspres linijama i u noćnom saobraćaju.

Član 37

Direkcija za javni prevoz ima pravo da u izuzetnim slučajevima odobri storniranje opomene sa ili bez naplate troškova storniranja kao i izdavanje vozne isprave za korišćenje besplatnog prevoza, sa rokom važenja najduže do jedne godine.

O broju storniranih opomena i izdatih voznih isprava iz stava 1. ovog člana vodi se službena evidencija.

Član 38

Grad Beograd sa nadležnim ministarstvima republike i drugim nadležnim organima i organizacijama ugovara način, visinu i rokove isplate nadoknade sredstava na ime razlike od cene prevoza povlašćenih kategorija do iznosa cene elektronske karte u pretplati za zaposlenog, kao i nadoknade sredstava za kategorije sa besplatnim prevozom.

VI Osiguranje putnika u javnom prevozu

Član 39

Prevoznik koji obavlja javni prevoz putnika dužan je da zaključi ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, u skladu sa posebnim zakonom.

Prevoznik je dužan da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu naznači podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju, a naročito naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora.

VII Sistem prodaje voznih isprava

Član 40

Direkcija za javni prevoz za potrebe prodaje voznih isprava organizuje:

– prodajna mesta na kojima se vrši izdavanje personalizovanih plastičnih smart kartica;

– prodajna mesta na kojima se vrši prodaja nepersonalizovanih plastičnih i papirnih smart kartica, karata u pretplati i karata van režima pretplate;

– prodaju karata u vozilu kod vozača.

Prodajna mesta iz stava 1. alineja 1. i 2. moraju da budu u blizini stajališta, terminusa i u zoni velike atrakcije putnika i ravnomerno raspoređena na teritoriji celog grada, u skladu sa zahtevom Direkcije za javni prevoz.

Član 40a

Izdavanje personalizovanih plastičnih smart kartica vrši se na posebnim prodajnim mestima specijalizovanim za tu vrstu posla, koja su opremljena neophodnom opremom za izdavanje ove vrste kartica.

Prilikom preuzimanja kartice korisniku se izdaje potvrda o naplaćenoj usluzi izdavanja kartice.

Cena izdavanja kartice utvrđena je aktom gradonačelnika iz člana 20. ovog pravilnika.

O izdatim karticama vodi se evidencija koja je ažurna, tačna i bezbednim merama zaštićena od neovlašćenog pristupa i korišćenja, u skladu sa posebnim zakonom.

U slučaju nestanka personalizovane plastične smart kartice, korisnik prijavljuje nestanak u bilo kom korisničkim servisu, radi blokiranja kartice.

Na zahtev korisnika koji je prijavio nestanak personalizovane plastične smart kartice izdaje se nova kartica. Troškove izdavanja snosi korisnik.

Član 40b

Dopuna personalizovanih plastičnih smart kartica se vrši od 25. u mesecu za naredni mesec i od 1. do 25. za tekući mesec, osim za polumesečne karte za drugu polovinu meseca, koje se mogu dopuniti do kraja tekućeg meseca. Korisnici uplatom iznosa stiču pravo na uslugu prevoza u skladu sa članom 25. ovog pravilnika.

Nepersonalizovane plastične smart kartice korisnik dopunjuje željenim novčanim iznosom, bez ograničenja.

Papirne smart kartice korisnik može dopuniti do maksimalnog novčanog iznosa utvrđenog aktom iz člana 20. ovog pravilnika.

Ukoliko se karticom iz st. 2. i 3. ovog člana plaća jedna neprekidna vožnja u jednom smeru sa kartice se umanjuje iznos za cenu te vožnje.

Ukoliko se karticom iz st. 2. i 3. ovog člana plaća vremenska karta, sa kartice se umanjuje iznos za cenu izabrane vremenske karte.

Član 40c

Direkcija za javni prevoz obezbeđuje korisničke servise u kojima korisnici mogu da podnesu reklamacije u vezi sa upotrebom kartica i u kojima se otklanjaju utvrđene neispravnosti kartice.

U korisničkim servisima iz stava 1. ovog člana vrši se prijavljivanje nestanka personalizovanih smart kartica i evidentiranje nepersonalizovanih kartica, po zahtevu korisnika.

VIII Prelazne i završne odredbe

Član 41

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a odredbe kojima se uređuje korišćenje voznih isprava definisanih ovim pravilnikom primenjivaće se počev od 1. januara 2012. godine.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 58/2011) 

Prelazne i završne odredbe

Član 22

Vozne isprave koje važe na dan 31. decembar 2011. godine mogu se koristiti do 31. januara 2012. godine.

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama

Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 6/2012)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 47/2012)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 48/2012)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 29/2013)

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se počev od 24. juna 2013. godine.