Početna Magazin Godine Praćenje suđenja preko interneta – za sve sudove

Praćenje suđenja preko interneta – za sve sudove

Praćenje suđenja preko interneta – za sve sudove

Građani Srbije odnedavno preko portala sudova mogu da prate kompletan tok svojih sudskih predmeta, bez obzira na to da li je reč o krivičnoj i parničnoj materiji ili upravnom sporu, piše Miroslava Derikonjić za Politiku.

U elektronskoj vezi sada su sudovi svih nivoa: osnovni, viši, apelacioni, Vrhovni kasacioni i Upravni sud, tako da građani, advokati ili državne institucije imaju mogućnost potpunog uvida u ceo tok postupka.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

– Pregled portala je potpuno besplatan, a svi zainteresovani mogu da se informišu koji je sudija zadužio njihov predmet, koje radnje su sprovedene u toku postupka, da li je na neku sudsku odluku uložena žalba, pa čak i vrednost spora. Da bi se zloupotrebe podataka dostupnih preko portala sudija svele na minimum, sada se kao osnovni podatak, na osnovu kojeg se dobijaju svi ostali, unosi broj predmeta, a ne ime nekog od učesnika kao što je to ranije bio slučaj – navode za „Politiku” u Ministarstvu pravde.

Portal sudova povećava javnost rada sudova i sudija, odnosno unapređuje javnost celog pravosuđa i na najjednostavniji način pokazuje efikasnost rada svakog suda i sudije u predmetu.

Pored osnovnih podataka, zainteresovani mogu da dobiju i mnoge druge informacije. Na primer:

  • datum kada je preduzeta poslednja radnja u predmetu, opis te radnje,
  • kada je formiran predmet pod određenim brojem i kom sudiji je dodeljen,
  • kada je primljen određeni podnesak, kada je ekspedovana procesna odluka ili dopis,
  • kada je predmet rešen na određeni način,
  • za koji datum i u kojoj sudnici je zakazano ročište,
  • kada je uložen redovan ili vanredan pravni lek na procesnu ili konačnu odluku,
  • na koju odluku i ko je podnosilac…

– Stranke u postupku ili njihovi advokati više ne moraju da putuju do mesta suda pred kojim se vodi određeni postupak čime oni dodatno štede. Naročito je bitno što se preko portala sudova može izvršiti potpuni uvid u radne sporove koji se vode kao posebno hitni. Takođe, olakšan je rad učesnicima u postupku, naročito advokatima, koji na dnevnom nivou mogu da prate promene i dešavanja u predmetima u kojima su oni zastupnici. Na ovaj način i stranke u postupku mogu da kontrolišu rad svojih advokata, a i zaposleni u sudu su rasterećeniji davanjem informacija vidljivih na portalu – kažu u Ministarstvu pravde.