Dom i stanovanje Magazin Godine Svet

Peking iseljava stare u provinciju

Peking trenutno ima 90.000 kreveta za smeštaj starih kojima je potrebna nega, i oko 5.000 specijalizovanog medicinskog osoblja za brigu o oko tri miliona starih…

Lokalne vlasti grada Pekinga pregovaraju sa dva grada iz provincije Hebei ne bi li podelili teret brige za stanovništvo koje stari. Gradovi bi trebalo da obezbede smeštaj u domovima za stare i zdravtsvene usluge za penzionere.

U Pekingu oko 2,8 miliona ljudi ima preko 60 godina – 21 odsto ukupnog broja stanovnika grada sa prijavljenim mestom boravka. Dakle, postoji i veliki broj onih koji nisu “u sistemu”.

Druga dva grada iz iste provincije su u martu 2014. godine izneli detalje svojih planova da unaprede infrastrukturu kao deo plana centralne vlade da smanji demografski pritisak na prestonicu.

Peking trenutno ima 90.000 kreveta za smeštaj starih kojima je potrebna nega, i oko 5.000 specijalizovanog medicinskog osoblja za brigu o starima. Plan je da broj kreveta do 2020. godine bude 160.000, ali, ni to neće sprečiti veliki jaz između potreba i mogućnosti.

Stariji od 60 čine 14,9 odsto stanovništva Kine (202 miliona građana), sa procenom rasta na 300 miliona do 2023, i preko 400 miliona do 2033. godine.

Ideja bliže razvojne saradnje sa celim regionom oko Pekinga prvi put je predložena 2006. godine od strane Kineske akademije za društvene nauke.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija