Foto albumi Porodica i društvo

Organizacija Moć sedih sa Novog Zelanda

Organizacija “Moć sedih” (Grey Power New Zealand Federation) sa Novog Zelanda je interesna grupa nastala sa ciljem da promoviše i lobira za ljude starije od 50 godina.

Organizacija je osnovana 1988. godine prateći proteste koje je pokrenula namera vlade da dodatno optereti penzije u toj ostrvskoj zemlji. Međutim, tokom vremena grupa se uključila u sva pitanja koja se tiču specifične grupe starijih od 50 godina.
Zalažu se za budžetsku isplatu penzija svakom Novozelanđaninu starijem od 65 godina, protive se prodaji državnih preduzeća i svakoj političkoj partiji koja zastupa njihovu privatizaciju. Takođe, lobiraju za bolju zdravstvenu zaštitu i snažniji i pravedniji pravosudni sistem.
Organizacija ima veliki uticaj na društveni i politički život na Novom Zelandu s obzirom da značajan broj ljudi u ovoj državi ima preko 60 godina.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija