Početna Magazin Godine Ekonomija Novi Zakon o zaštiti potrošača – 8 dana za odgovor na reklamaciju

Novi Zakon o zaštiti potrošača – 8 dana za odgovor na reklamaciju

Novi Zakon o zaštiti potrošača, koji je gotovo potpuno usklađen sa evropskom potrošačkom regulativom, počinje da se primenjuje od 22. septembra 2014. godine.

Iako sadrži samo dve nove direktive, ojačan je institucionalni okvir za sprovođenje zakona.

Za Politiku je govorila Vesna Novaković, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija zadužena za zaštitu potrošača, ali i Vera Vida predsednica udruženja Centar za zaštitu potrošača. Penzin izdvaja nekoliko stavki: 

 • Trgovac je obavezan da vrati novac ukoliko ne isporuči robu u ugovorenom roku ili najkasnije u roku od 30 dana ako drugačije nije dogovoreno.
 • Inspektori tržišne inspekcije će moći da sankcionišu ponašanja trgovaca.
 • Rok za rešavanje reklamacije jeste 15 dana, a 30 dana za tehniku i nameštaj. 
 • Potrošač će moći da reklamira proizvod i ako nije sačuvao ambalažu.
 • Ukidaju se sudske takse za potrošačke sporove do vrednosti od 500.000 dinara.
 • Uvode se savetodavna tela pri javnokomunalnim preduzećima (JKP) gde će biti uključeni i predstavnici evidentiranih udruženja za zaštitu potrošača. Davaoci usluga će moći da obustave pružanje usluge ukoliko potrošač ne izmiri potraživanja u roku od dva meseca. Ako potrošač osporava dugovanje a nastavi da uplaćuje tekuće obaveze neće biti isključen sa mreže do okončanja postupka.
 • Kod ugovora na daljinu i ugovora zaključenih van poslovnih prostorija, potrošač može jednostrano da odustane od ugovora u roku od 14 dana (od prijema robe – ne od potpisivanja ugovora) čak i bez navođenja razloga.
 • Trgovci će biti u obavezi da vode dnevnik o reklamacijama potrošača iz kog se vidi čitav tok dešavanja.
 • U prvih šest meseci od kupovine roba će moći da se popravlja samo uz izričito odobrenje potrošača.
Kako da se potrošač žali na trgovce (prodavce):
 • Potrošač ulaže reklamaciju trgovcu i čeka odgovor osam dana.
 • Ukoliko nije zadovoljan odgovorom, kontaktira udruženja za zaštitu potrošača koja daju savet i pokušavaju sa pregovorima.
 • Kada postoji osnov za prijavu Tržišnoj inspekciji u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač podnosi prijavu i Tržišnoj inspekciji.
 • Potrošači se mogu obratiti i nadležnima za arbitražu i medijaciju.
 • Kao krajnja opcija dolazi i sudski postupak.