Početna Magazin Godine Novi oralni antikoagulansi izazivaju krvarenje – pažnja!

Novi oralni antikoagulansi izazivaju krvarenje – pažnja!

Glavni rizik novih oralnih antikoagulansa je krvarenje. Rizik je povećan činjenicom da ne postoji potvrđen protokol za brzu neutralizaciju efekta antikoagulanta u slučajevima ozbiljnijeg krvarenja.

U antikoagulanse spadaju:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  1. niskomolekularni heparini za injektiranje
  2. oralni antikoagulansi:
  • antagonisti vitamina K (acenokumarol, fluindion, varfarin – kumadin)
  • direktni oralni antikoagulansi, koji se takođe nazivaju novi oralni antikoagulansi (Pradaxa – dabigatranetekstila, Eliquis – apiksaban, Xarelto – rivaroksaban).

Grupa lekova pod zbirnim nazivom „novi oralni antikoagulansi“ već nekoliko godina se propisuju umesto antagonista vitamina K ili niskomolekularnih heparina.

Glavni rizik novih oralnih antikoagulansa, koji služe za lečenje i prevenciju tromboembolijskih procesa, jeste krvarenje.
Rizik od krvarenja povećan je u određenim slučajevima (starije osobe, polipatologija*, bubrežna ili insuficijencija jetre, mala telesna težina).

U slučaju novih oralnih antikoagulansa rizik je povećan činjenicom da ne postoji potvrđen protokol za brzu neutralizaciju efekta antikoagulanta u slučajevima ozbiljnijeg krvarenja.

*Polipatologija – prisustvo više od jednog oboljenja