Početna Magazin Godine Ekonomija Nenaplative kredite prodati za male pare

Nenaplative kredite prodati za male pare

Nenaplative kredite prodati za male pare

Nenaplativi krediti su jedan od velikih problema, ne samo srpskog bankarskog sektora već i cele privrede.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Bez novog kreditnog ciklusa nema ni privrednog rasta ni razvoja. Nivo NPL-a kod nas je oko tri i po milijarde evra, odnosno, oni u ukupnoj masi kredita učestvuju sa 21 do 22 odsto.

Predstavnici Evropske centralne banke (ECB), koji su ovih dana posetili Srbiju, izrazili su spremnost da pomognu Srbiji da reši taj problem. Narodna banka Srbije (NBS) nedavno je, takođe, donela propise koji bi trebalo da smanje nivo pomenutih zajmova.

Srbija nije jedina koja se susreće s tim problemom – i druge zemlje su imale ili još uvek imaju takve teškoće. Rumunija je taj problem rešila pa uzore imamo, piše Dnevnik.

O tome kakvu pomoć možemo očekivati od ECB-a, stručnjak i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr Milojko Arsić kaže:

„Najverovatnije je da će EBC našoj strani pomoći savetima da se taj problem energičnije reši, Imamo primer Rumunije, koja je takođe imala visok nivo tih kredita, ali je to uspela da reši. Oni su sve te zajmove prodali po ceni koju su za njih mogli dobiti. Nešto se može prodati dobro, a pojedini krediti tek za jedan odsto. Ali važno je da se problem reši jer nema znatnijeg rasta i razvoja dok se to ne reguliše. Posebno što ove godine beležimo blagi pad kredita, dok smo u 2015. imali blagi rast. Uz sve to, nema svrhe u bilansima banaka voditi te kredite godinama, pa i decenijama, kada su šanse da se oni vrate veoma male.

Ti krediti bili su tema i u našoj centralnoj monetarnoj instituciji.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je, početkom prošle nedelje, propise za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita, koji su predviđeni pratećim Akcionim planom, objavio je NBS. Konkretno, usvojene su izmene i dopune Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke i Odluke o izveštavanju banaka, kojima je cilj unapređenje regulatornog okvira za tretman restrukturiranih potraživanja.

Na taj način bi se podstakla održiva praksa restrukturiranja i sprečavanje prakse neodrživog refinansiranja (evergreening). Usvojene su i izmene i dopune Odluke o upravljanju rizicima banke, u cilju unapređenja regulatornog okvira za banke u delu procesa upravljanja lošom aktivom u bankama.

NBS podseća na to da je u prethodnom periodu sprovela sve aktivnosti predviđene Akcionim planom.

Neizostavni deo rasprave o strategiji je i to ko je kriv za visok nivo NPL-a?

Velikim delom su banke bile neoprezne kada su odobravale te zajmove. Međutim, ne treba zaboraviti da su banke došle u problem zbog krize: proteklih godina pale su cene nekretnina pa su, i nakon aktiviranja hipoteka, mogle da naplate znatno niže sume od kredita koji su dati za to.