Početna Magazin Godine Najbolji tehnološki proizvod za stare (3) – Tele-prisustvo

Najbolji tehnološki proizvod za stare (3) – Tele-prisustvo

Veliki deo onoga što radim u našem centru za pamćenje u vezi sa procenom kognitivnih sposobnosti pacijenata može da se radi putem telekomunikacije…

Mark Agronin (Marc Agronin), gerijatrijski psihijatar, direktor kličnog istraživanja za mentalno zdravlje za Jevrejski zdravstveni sistem iz Majamija, i profesor saradnik psihijatrije i neurologije na školi medicine univerziteta u Majamiju, odgovara na pitanje: Koji je najbolji tehnološki proizvod za stare? 
– Vidim talas starenja u svojoj ordinaciji svakog dana jer sve više pacijanata koji dolaze imaju 80 ili 90 godina. Oni su obično druželjubive osobe sa mnogim interesovanjima, ali koji su u potpunosti zavisni od svoje dece ili negovatelja i pomoćnika koji im pomažu da organizuju posete lekaru, da obezbede prevoz za preglede i druge aktivnosti.

Bez odgovarajućih sredstava, mnogi od ovih starih su vezani za kuću i društveno izolovani. Lako dostupno i jednostavno za korišćenje, tele-prisustvo je jedna od tehnologija koja može da napravi ogromnu razliku u njihovim životima i da pruži presudne uštede.

Uzmite u obzir mnoge potencijalne usluge koje mogu biti pružene tele-prisustvom za jednu ili više osoba na velikom ekranu koji bi bio smešten u domovima starijih osoba: 

  • interaktivne društvene grupe
  • obrazovanje odraslih (vidite i: andragogija)
  • kognitivna stimulacija
  • medicinska i psihijatrijska procena
  • psihološko savetovalište
  • podsećanje da se uzmu prepisani lekovi
  • „poseta“ sveštenika
  • kupovina, itd.
Ključni elementi koje pruža teleprisustvo jesu društvena interakcija i posmatranje pojedinca. Određene zdravstvene i psihijatrijske procene mogu da preduprede nepotrebne posete bolnici, ili da upozore negovatelje na situacije koje zahtevaju trenutnu intervenciju. Tako bismo mogli imati bolji pristup savetnicima za mentalno zdravlje, nutricionistima, dijatetičarima i drugim specijalistima.

Veliki deo onoga što radim u našem centru za pamćenje u vezi sa procenom kognitivnih sposobnosti pacijenata može da se radi putem telekomunikacije. Telekomunikacija može da pruži interaktivnu socijalizaciju i obrazovanje, i to na većem broju različitih jezika, kulturnih i religigijskih pristupa nego što možete naći u lokalnoj ustanovi za starije osobe.

Čitava industrija telekomunikacije sa volonterima i uslugama može biti napravljena da služi rastućoj populaciji starih pojedinaca.

Iako tehnologija telekomunikacije već postoji, treba da bude prilagođena osobama koje nisu naročito vešte sa računarima (a možda su i tehnofobične), i koje često imaju umanjene kapacitete čula.

Takve adaptacije treba da uključe glasovne komande, jednostavne menije softvera, interaktivne operacije, daljinsku ispomoć i podršku, jednostavne tastature, sofisticiranu kontrolu glasnoće i slike, i velike ekrane sa visokom definicijom slike (HD).

Tele-prisustvo očigledno nije zamena za fizičku interakciju. Međutim, ako smo realistični, rastuće potrebe rastućeg broja starijih osoba prevazilazi postojeće resurse. Za neke starije osobe, tele-prisustvo će biti jednostavno most za druge usluge. Za neke druge, to će postati način života na isti način na koji mladi koriste SMS telefonske poruke, tvitove i postove i komentare na Fejzbuku kako bi komunicirali sa svetom.