Magazin Godine Srbija

Nacionalne penzije će, ipak, biti smanjene

Zakonskim rešenjem koje je Ministarstvo kulture uputilo na razmatranje resornim ministarstvima predviđeno je smanjenje novčanog iznosa priznanja za nacionalni doprinos u kulturi u iznosu od 10%.

Danas, 28. novembra 2014. godine, Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, izdalo je sledeće saopštenje:

“Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo je 12. novembra proceduru za izmenu Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Zakonskim rešenjem koje je Ministarstvo kulture uputilo na razmatranje resornim ministarstvima predviđeno je smanjenje novčanog iznosa priznanja u iznosu od 10%.
Osnovni razlog za donošenje Uredbe je njeno usklađivanje sa politikom smanjenja budžetskog deficita, s obzirom na to da se sredstva za priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi obezbeđuju iz budžeta RS.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama zakona u kulturi, koji se nalazi u fazi javne rasprave, bliže će se definisati okvir u kome će se ubuduće kretati nacionalna priznanja.”

Podsećamo da je nekoliko dana pre nego što je ovo ministarstvo, prema izdatom saopštenju, pokrenulo izmenu Uredbe, u javnost plasirana informacija da nacionalne penzije neće biti smanjene.

Takođe, procedura je uveliko bila pokrenuta kada je ministar rada Aleksandar Vulin rekao da će predložiti smanjenje ministru Tasovcu. Prekid na vezama?

 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija