Početna Magazin Godine Generacije 20. i 21. veka Milenijumci vs. bejbibumeri u 10 zemalja sveta

Milenijumci vs. bejbibumeri u 10 zemalja sveta

Milenijumci vs. bejbibumeri u 10 zemalja sveta

Mnogi na Zapadu, naročito u SAD, polažu nade u nadolazeću brojnu milenijumsku generaciju, decu i unuke bejbibumera, koja treba da izbavi ekonomiju.

Posleratna generacija bejbibumera bila je izrazita po brojnosti u mnogim zemljama, ali u SAD, ona je uspela svoj talas nataliteta da prenese i na generaciju milenijumaca kao u retko kojoj od drugih razvijenih zemalja kao što su Kanada, Velika Britanija, Nemačka, Japan ili Južna koreja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

To bi istovremeno značilo i lakše rešavanje pitanja problema starenja stanovništva u SAD, za razliku od drugih razvijenih zemalja koje imaju više bejbibumera nego mladih.

Međutim, demografija zemalja u razvoju, kao što su Kina, Indija, Meksiko, zemalja koje su tek nekoliko decenija na putu ka svom ekonomskom usponu, izgleda sasvim drugačije (kao što se vidi na grafikonima pored).

Naravno, demografske statistike nisu jedini faktor ekonomije. Mladi Japanci svakako su produktivniji od svojih roditelja zahvaljujući tehnologijama. Sa druge strane, ako bejbibumeri nastave da odlaze u penziju ta zemlja može biti u problemu manjka kvalitetne radne snage, piše NPR.

Srbija? Još uvek u kratkoročnim prognozama.