Početna Magazin Godine Kontraproduktivno plašenje pušača smrću

Kontraproduktivno plašenje pušača smrću

Upozorenja o štetnosti pušenja na paklama cigareta mogla bi kod nekih pušača imati kontraefekat…

Pakovanja cigareta odavno moraju imati jasno istaknuto upozorenje o štetnosti pušenja. Od upozorenja o mogućem štetnom dejstvu, preko jasno iskazane tvrdnje da pušenje ubija, a sada se razmatra uvođenje pravila da sve pakle cigareta moraju biti jednobojne.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Velika Britanija ozbiljno razmatra predlog da i svaka pojedinačna cigareta ima ispisano upozorenje npr. da će život pušača nakon nje biti za 11 minuta kraći. Ove mere se uglavnom preduzimaju kako bi najmlađi pušači bili odvraćeni od kupovine cigareta.

Međutim, još pre par godina, grupa naučnika je objavila rezultate istraživanja koja ukazuju na kontraefekat koje ovakve poruke mogu imati kod izvesnog broja pušača.

Ti rezultati su potvrđeni drugim istraživanjima. Istraživanje psihologa Johima Hansena i njegovog tima koji je objavljen u Journal of Experimental Social Psychology krenulo je od Teorije upravljanja užasom po kojoj svest o smrtnosti kod ljudi stvara ekstremnu anksioznost koju mi držimo pod kontrolom učvršćivanjem naših verovanja i održavanjem visokog nivoa samopoštovanja.

Neki od pušača imaju visok nivo samopoštovanja i pušenje može biti jedan od izraza pozitivne slike koju imaju o sebi. Kada ovi pušači pročitaju da njihova navika vodi ka bržoj smrti, ovakva poruka njih, paradoksalno, učvršćuje u praktikovanju te navike.

Na ovu grupu ljudi bolje bi uticale poruke tipa: „Kada pušite, niste privlačni“ nego što to čine poruke u kojima se spominje fatalan ishod.