Konkurs za banje 2023.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je konkurs za banje za 2023. godinu. Koji su uslovi, neophodna dokumentacija i rok za prijavu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaChristian Northe sa Pixabay

Kao što je juče najavljeno, Fond PIO je objavio konkurs za besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima. Penzioneri koji ostvare pravo, moći će da borave u banji o trošku Fonda PIO deset dana. Fond snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad.

Koji penzioneri mogu da konkurišu za besplatan boravak u banjama?

Pravo da konkurišu imaju penzioneri koji uspunjavaju sledeće uslove:

 • korisnici su starosne, invalidske ili porodične penzije
 • imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije
 • primaju penziju visine do 37.809 dinara
 • nemaju druga lična primanja.

Fond PIO navodi da pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva. Uslov je da zbir tih penzija iznosi do 37.809 dinara (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.1.2023. godine 1€ = 117,3742 dinara),

Dokumentacija potrebna za konkurisanje:

 • penzijski ček
 • dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo)
 • raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.
 • popunjena prijava na propisanom obrascu
  Na prijavi se navodi: gde korisnik želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021. i 2022. godini i da ovlašćuje Fond PIO da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju
  Ovde možete naći propisan OBRAZAC PRIJAVE (pdf)

Gde se podnose prijave

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište. Korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja, prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava, naglašavaju u Fondu.

Rokovi u vezi sa konkursom

Prijave na oglas se podnose počev od 11. februara, a zaključno sa 2. martom 2023. godine.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove objavljuje se dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa.

Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju.

Konačnu rang-listu objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija, Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

Izvor: Fond PIO